Meer informatie over de MRDH

Naar overzicht
3 juli 2018

De metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten. Hier wonen 2,3 miljoen mensen, zijn 1,2 miljoen banen en werkt 13,5% van de Nederlanders. Samen staan zij voor 15% van het BNP. Elke stad en elk dorp heeft zijn eigen identiteit, maar de samenwerking wordt gezocht om de regio economisch te versterken. Hoe is die samenwerking georganiseerd? Voor welke opgaven staat de metropoolregio Rotterdam Den Haag? Dat en meer leest u in de brochure ‘Samenwerken maakt sterker’.

Werkwijzer

Meer informatie over de (bestuurlijke) organisatie van de 23 samenwerkende gemeenten in de metropoolregio is te vinden in de Werkwijzer MRDH. Dit praktische naslagwerk beschrijft de rollen, taken en bevoegdheden van diverse MRDH-overleggen, de instrumenten en de ambtelijke ondersteuning.