Meer dan 13.000 leerlingen fietsend of lopend naar school

Naar overzicht
17 september 2015

Met de Schoolbrengdag Haaglanden zijn meer dan 13.000 leerlingen van 44 basisscholen in de regio Haaglanden fietsend of lopend naar school gekomen. Tijdens deze dag wordt er extra aandacht gegeven aan de verkeersveiligheid rondom basisscholen.

Verkeersveiligheidsambassadeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Bram Meijer en Isabelle Vugs, wethouder Onderwijs van de gemeente Zoetermeer vierden vandaag de Schoolbrengdag bij basisschool De Buut in Zoetermeer.
Bram Meijer: “Niet alleen de straten rondom scholen moeten verkeersveilig zijn. Maar er moet ook gelet worden op verkeerssituaties op de school-thuisroute.”

Nog te vaak ontstaan er gevaarlijke situaties door drukte tijdens het brengen en halen van de leerlingen met de auto. Uit onderzoek van de VVN blijkt dat er bij 32% van de scholen gevaarlijke oversteekplaatsen zijn op de school-thuisroute.

Bram Meijer: “Door aandacht voor alle weggebruikers te hebben, kunnen we hier met elkaar wat aan doen. Houd je aan de verkeersregels en geef als automobilist eens voorrang aan overstekende fietsers of voetgangers. Zo maken we het met elkaar veiliger!”

Zo is er in de wijk Noordhove-Seghwaert een werkgroep verkeer en openbare ruimte ingericht. Samen met de wijkmanager, wijkagent en andere betrokkenen wordt er regelmatig gesproken over de verkeersveiligheid en andere actuele zaken in de wijk. De werkgroep heeft het initiatief genomen een startbijeenkomst ‘Veilige (school) omgeving’ te houden op 3 november a.s..

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voorheen het Stadsgewest Haaglanden) zet de jaarlijkse Schoolbrengdag voort op de derde donderdag in september en vragen wij de ouders hun kind(eren) lopend of fietsend naar school te brengen. Want hoe meer dit gebeurt, hoe veiliger de schoolomgeving wordt. Daarnaast is het ook nog eens goed voor de gezondheid, vaak sneller en gezellig, maar ook leerzaam en je doet direct iets voor het milieu!

Fotobijschrift: Bram Meijer, Isabelle Vugs en Valerie van ’t Hooft tussen de leerlingen.