Maritieme sector bundelt krachten in Maritiem Onderwijs en Innovatiecentrum

31 januari 2019

In de maritieme hotspot Schiedam bundelen onderwijs en bedrijfsleven de krachten om de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Want onze economie verandert in rap tempo. Bedrijven innoveren en ontwikkelen nieuwe technieken. Ze hebben goed opgeleide mensen nodig. Maar waar vinden bedrijven mensen met de juiste kennis en vaardigheden? Waar kunnen studenten die nieuwe kennis en vaardigheden leren? En waar kunnen mensen die nu nog aan de kant zitten de juiste kennis en vaardigheden leren om weer aan de slag te kunnen? Het antwoord daarop is: een regionale campus.

De vorming van deze campussen is van belang voor de regionale economie. Deze campussen zorgen voor en betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, ze stimuleren innovatie en ze versterken belangrijke sectoren in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarmee dragen ze bij aan meer en nieuwe werkgelegenheid. Het type campus waarover het hier gaat, is een fysieke plek waar onderwijs en bedrijven samenkomen rond een bepaald thema bijvoorbeeld de digitalisering in de maritieme sector. Zoals in het Schiedams havengebied.

Dit is een belangrijke en kennisintensieve maritieme hotspot: ingenieurs en onderhouds- en reparatiewerven voor de offshore-industrie zijn hier volop aanwezig. Daarmee vervult dit gebied een belangrijke functie binnen het maritieme cluster die de regionale economie versterkt. Samen met gemeente Schiedam, bedrijven en onderwijsinstellingen investeert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in de oprichting van het Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum (MOIC). De focus van het MOIC ligt op het oplossen van innovatievraagstukken op het gebied van digitalisering, het opleiden van technisch/ICT personeel van de toekomst, bij- en omscholing van personeel en het aantrekken van nieuw personeel door promotie van de maritieme sector. Grote bedrijven in de haven werken samen met de opleiding Scheepvaartechniek (STC) om hun eigen opleidingen te integreren tot één.

In november maakte de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 1,4 miljoen euro cofinanciering vrij om de  vorming van regionale campussen te versnellen. Daarnaast werkt MRDH samen met InnovationQuarter (IQ) aan het opzetten van een regionaal campusnetwerk. In zo’n campusnetwerk delen gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en werken ze intensief samen met het bedrijfsleven.