Margreet van Driel over belang van regionale campusontwikkeling

04 april 2019

Onze economie verandert in rap tempo. Bedrijven innoveren en ontwikkelen nieuwe technieken. Ze hebben goed opgeleide mensen nodig. Maar waar vinden ze mensen met  de juiste kennis en vaardigheden? De ontwikkelingen gaan snel en medewerkers moeten bijscholen. Waar leren zij de nieuwste technieken? Het antwoord op beide vragen is:  in een regionale campus.  

In maart spraken onderwijsbestuurders, directeuren uit het bedrijfsleven en economiewethouders uit de regio over campusontwikkeling. Allen onderschrijven het belang van campusontwikkeling en willen de schouders er onder zetten. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag zet daarom de komende jaren in op het versnellen van de ontwikkeling van deze campussen.  Drie vragen aan Margreet van Driel, wethouder Zoetermeer en regiobestuurder van de MRDH.

Wat is een regionale campus?

‘Een regionale campus is dé plek waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om te komen tot innovaties en transities. Bijvoorbeeld in de tuinbouw, de maritieme sector of de IT. Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken hier samen aan een betere aansluiting van opleidingen op de nieuwe arbeidsmarkt. En daarmee aan het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid in onze regio.

Een mooi voorbeeld van dit type campus is het Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Hier werken studenten van de Haagse Hogeschool samen met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. In het InnoLab ‘Dialooghuis positief gezond’ werken studenten samen met bedrijven  aan innovatieve digitale oplossingen, zoals sensortecniek en domotica, die er voor kunnen zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. 

Waarom is de ontwikkeling van regionale campussen belangrijk ?

Campussen zijn gericht op MBO/HBO studenten. Zo’n 74% van het totaal aantal studenten in de regio is MBO/HBO student en zij zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de banen in deze regio.  Deze groep studenten is dus van groot belang voor de ontwikkeling van onze regionale economie. Daarnaast innoveren bedrijven en zijn er mensen nodig die met die nieuwe technieken om kunnen gaan. Dat kunnen nieuwe mensen zijn, maar ook bestaande werknemers die bijgeschoold worden. Ook dat kan op een regionale campus’ Het stimuleren van campusontwikkeling is een manier om de aanwas van talent te bevorderen en voor de regio te behouden maar ook om bij- en omscholing te stimuleren voor zittend personeel.

Hoe ziet u de rol van de Metropoolregio hierin?

De Economic Board Zuid-Holland werkt aan een regiobrede Human Capital Agenda. Hierin worden lokale en regionale initiatieven bij elkaar gebracht. De MRDH ondersteunt deze agenda.’ Door cofinanciering van projecten en het opzetten van een campusnetwerk wil de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag  regionale campussen versterken. In zo’n campusnetwerk delen gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen. Dat zorgt voor actuele onderwijsprogramma’s die opleiden voor de banen in de toekomst. Zo maken regionale campussen  de regio klaar voor de toekomst en dragen ze bij een aan de groei van de regionale economie.