Marc Rosier wordt manager OV bij de MRDH

02 november 2021

Marc Rosier gaat 1 januari aanstaande leiding geven aan de afdeling OV van de MRDH. Hij is de opvolger van Christel Mourik die vanaf 1 september jl. de nieuwe secretaris-algemeen directeur is van de MRDH.

Als manager OV geeft Marc Rosier leiding aan het team dat onder meer verantwoordelijkheid draagt voor de OV-concessies van de RET, HTM en EBS. Die concessies bepalen de organisatie van het openbaar vervoer in de metropoolregio. Ook zal Marc Rosier voortrekker zijn in de ontwikkeling van regionaal beleid met betrekking tot het openbaar vervoer.

Marc Rosier kijkt uit naar zijn nieuwe baan: “Mobiliteit is één van de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Hoe zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid van de metropoolregio wordt versterkt, juist in een tijd van toenemende verstedelijking, gezien de duurzaamheidsdoelen en de effecten van de coronacrisis. Het is geweldig om daar, samen met de medewerkers en bestuurders van de MRDH, invulling aan te mogen geven.”

Rosier is op dit moment, binnen de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH, portefeuillehouder OV-ontwikkeling. In Zoetermeer is Marc Rosier vanaf 2014 als wethouder onder meer verantwoordelijk voor verkeer en het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente.