Maatregelen blijven nodig voor goed en financieel gezond OV

22 september 2021

Om de OV bedrijven in de metropoolregio ook in 2022 uit de rode cijfers te houden en goed en passend openbaar vervoer voor de toekomst zeker te stellen, moeten de maatregelen waartoe de bestuurscommissie Vervoersautoriteit eerder besloot, onverkort worden uitgevoerd. Tot die conclusie komt de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH op basis van voorstellen van de vervoerders RET, HTM en EBS.

Toename gebruik OV

Het openbaar vervoer is het vervoer van de toekomst. Dat bleek in de periode vóór de coronacrisis al heel duidelijk. Het aantal reizigers nam jaar op jaar fors toe. En bij maatschappelijke opgaven als duurzame mobiliteit, het faciliteren van de verstedelijking en het verbinden van economische centra had- en houdt het OV een prominente rol.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer ligt nu op ongeveer 70% van het niveau van vóór de coronacrisis. Dat is veel meer dan de 20% tijdens het dieptepunt van de coronacrisis, maar het blijft nog ver onder het niveau van vóór de crisis. Ontwikkelingen als heropening van het hoger onderwijs, het pas later afschaffen van de mondkapjesplicht, gedeeltelijk thuiswerken en meer online onderwijs zullen van invloed zijn op de reizigersaantallen.

Een verdere stijging van het aantal OV reizigers, en daarmee inkomsten, mag worden verwacht, maar zo lang niet 100% van de reizigers die vóór corona met het OV reisden zijn teruggekeerd, houden de financiële problemen van het vervoersbedrijven aan. Als het Rijk de Beschikbaarheidsvergoeding doorzet, zijn de maatregelen waartoe eerder werd besloten, voldoende. Zonder verlenging van de Beschikbaarheidsvergoeding, die tussen de 93 en 95% van de kosten van vervoerders vergoed, is er per september 2022 een opgave waarvoor aanvullende, pijnlijke maatregelen nodig zijn. Om dat te voorkomen, blijft de roep aan het Rijk onverminderd van kracht om de beschikbaarheidsvergoeding te verlengen.

Transitie naar toekomstbestendig OV

De regionale vervoerders en de MRDH moeten ondanks de coronacrisis blijven werken aan het OV van de toekomst. De toenemende verstedelijking, de noodzaak tot duurzame mobiliteit en het versterken van de regionale economie maken investeren in snel en robuust openbaar vervoer urgent. Ook om deze maatschappelijke ambities met het OV overeind te kunnen houden is het transitieprogramma opgesteld. Uitvoering daarvan blijft dus essentieel.

Aanvullend hierop heeft EBS nog een aantal wijzigingen in de dienstverlening opgenomen.  Zo komt er een flexibele Spijkhopper in plaats van de bestaande lijnen 81 en 85 in Spijkenisse en de route van lijn 31 in Monster is aangepast. De nieuwe route gaat om het dorp heen. En er vindt een koppeling plaats van lijnen 455 (Zoetermeer - Delft) en lijn 32 (Delft - Naaldwijk - ’s Gravenzande) tot één R-net lijn. Hierdoor ontstaat er een directe verbinding vanuit het Westland met de universiteit in Delft.

De tijdelijke lijn 73 (Zoetermeer) blijft met een versoberde dienstregeling rijden tot augustus 2022, zodat de gemeente Zoetermeer de tijd heeft om de mogelijkheden voor lokaal maatwerkvervoer te onderzoeken.

Reizigers terugwinnen

Aanvullend op de landelijke ‘OV=OK’-campagne organiseren de MRDH-vervoerders regionale acties om reizigers terug te winnen. In de eerste fase ging de aandacht daarbij uit naar de incidentele, toeristische reiziger. De aandacht verschoof na de zomerperiode naar de frequente OV gebruiker.