Living Lab Scheveningen showt toepassingen slimme stad

22 september 2020

Van 22 september tot en met 27 september zijn de Innovatiedagen op Scheveningen, een initiatief van de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De innovatiedagen vormen de start van het Living Lab Scheveningen: de nieuwe boulevard bevat een digitale infrastructuur en vormt daarmee een unieke en veilige leeromgeving voor (digitale) innovatieve toepassingen die maatschappelijke problemen aanpakken.

Presentaties en dialoogsessies

De eerste innovaties worden deze week gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan slimme lichtmasten die geluid en geluidsoverlast meten (Cyrb), een strandrobot die peuken opruimt (Project.BB) én een zelfrijdende afvalbak (Wade).

Het leeraspect staat daarbij centraal. Participatie met experts en bewoners vormen een belangrijk onderdeel van het proces dat elke innovatie doorloopt. Meer dan twintig rondleidingen en dialoogsessies vormen de start van een duurzaam participatieproces. Ook Museon heeft zich als partner aangesloten en organiseert op woensdag 23 september en aankomend weekend activiteiten en mini-colleges voor kinderen. Alle bijeenkomsten worden corona proof georganiseerd.

Wethouder Economie Saskia Bruines (Den Haag en tevens regiobestuurder bij de metropoolregio): "De economie verandert. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat er ter land, ter zee en in de lucht een omgeving is waarin (digitale) innovaties kunnen worden getest door inwoners, start-ups en andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Die omgeving faciliteren wij. In die omgeving denken wij na over vragen als: welke innovatieve ontwikkelingen hebben een positieve maatschappelijke impact, en hoe rollen we die in de toekomst uit over een groter gebied? De dialoog daarover met inwoners, bedrijven en de wetenschap is essentieel om die innovaties transparant en verantwoordelijk te doen."

Digitalisering economie

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft bijgedragen aan de opzet van het Living Lab Scheveningen. Door proeftuinen te ondersteunen willen de 23 gemeenten de digitalisering van de economie stimuleren. Daarnaast krijgen bedrijven en overheden de kans om nieuwe technologieën in te zetten, nieuwe digitale infrastructuur te gebruiken en te testen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals afvalinzameling. De ervaringen uit Den Haag met de smartcity toepassingen komen zo voor de gehele regio beschikbaar. Naast het opzetten van proeftuinen en living labs, delen de 23 gemeenten onderling en met bedrijven kennis in het Netwerk Digitale Connectiviteit.