Landelijk toekomstbeeld OV sluit aan bij prioriteiten metropoolregio en provincie

Naar overzicht
15 december 2016

De inzet van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland sluit aan bij ‘Toekomstbeeld OV 2040’, de gezamenlijke inzet van vervoerders, reizigersorganisaties, provincies, metropoolregio’s en Rijk. Op donderdag 15 december presenteerden de partijen samen met  staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu het Toekomstbeeld. Daarin wordt  prioriteit gegeven aan vraaggericht vervoer, het versterken en integreren van openbaar vervoer in stedelijke regio’s, een mobiliteitsnetwerk dat regionale centra en middelgrote steden blijft verbinden en een inzet op verdere verduurzaming en innovatie.

Gedeputeerde verkeer en vervoer Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Pex Langenberg  zijn ingenomen met de landelijke inzet. Vermeulen: "In Zuid-Holland moeten we blijven investeren in snel, betrouwbaar en voordelig  openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door de introductie van nog meer frequente R-Net lijnen. Op het platteland willen we meer vraagafhankelijk vervoer om te voorkomen dat er lege bussen rondrijden. Met innovaties zoals de waterstofbus zorgen we dat we ook in de toekomst ons openbaar vervoer betaalbaar kunnen houden. "Langenberg: “RandstadRail laat zien, waarom we vervoerssystemen verder moeten integreren. Met een hoge frequentie, aantrekkelijke voertuigen, goede ketenvoorzieningen in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen hebben we een enorme reizigersgroei gerealiseerd. Voortborduren op het succes van RandstadRail is nu één van de prioriteiten van het Toekomstbeeld.”

Regionaal Investeringsprogramma

Afgelopen zomer hebben de partijen in de Zuidelijke Randstad het Regionaal Investeringsprogramma aangeboden aan premier Rutte. Met dit programma wordt ingezet op de vernieuwing en verduurzaming van de economie in het dichtstbevolkte stuk van Nederland. Voor de toekomst van het OV bevat het investeringsprogramma prioriteiten die naadloos aansluiten bij de inzet van het toekomstbeeld OV, zoals de volledige viersporigheid tussen Rotterdam en Den Haag en de schaalsprong van de lightrail. Daarnaast wordt vanuit de regio ingezet op de doorontwikkelling van de succesvolle Parkshuttle in Capelle aan den IJssel op zes andere locaties en de verduurzaming en energietransitie van het openbaar vervoer. Voor de langere termijn moet de integratie van tram, metro, lightrail en sprinter worden verbeterd, waardoor reizigers met meer directe verbindingen sneller en frequenter naar hun bestemming kunnen reizen.

 Lees het rapport Gedeelde toekomstvisie op het openbaar vervoer

Bron: 
gezamenlijk persbericht Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag