Wat kunnen gemeenten leren van Living Lab Reyeroord Rotterdam?

16 april 2021

Hoe richt je je stad in als laboratorium? Welke rol heeft de gemeente hierbij? Wat voor effect heeft technologie in de openbare ruimte op bewoners? Het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord in Rotterdam heeft de afgelopen maanden hierop een antwoord proberen te krijgen. Vorige week op 8 april, zijn de eerste resultaten en geleerde lessen gepresenteerd aan gemeenten en de MRDH .

Proeftuin voor sensoren

Het Living Lab Sensible Sensor is in 2019 gestart in de Rotterdamse wijk Reyeroord. Verschillende sensoren zijn geplaatst, bijvoorbeeld bij de in- en uitgangen van parken, en in afvalcontainers. Ook zijn er slimme lichtmasten geplaatst. De proeftuin is nu in zijn volgende fase beland. Om het eerste deel af te ronden zijn een aantal online sessies gehouden. Tijdens de laatste op 8 april is het slotdocument met conclusies aangeboden aan de MRDH. De 23 gemeenten uit de metropoolregio hebben bijgedragen aan de proeftuin in Reyeroord om zo de ontwikkeling van digitale toepassingen te stimuleren. Deze kunnen mogelijk een oplossing bieden voor vraagstukken die in de regio spelen.

Een gezin wandelt door een park in de Rotterdamse wijk Reyeroord

In parken in Reyeroord zijn sensoren geplaatst bij de in- en uitgangen. Deze meten drukte, maar ook het gebruik. Welke ingang mensen gebruiken bijvoorbeeld. Fotograaf: Eric Fecken

Geleerde lessen

Uit het slotdocument kunnen gemeenten die ook aan de slag willen met smart city toepassingen in de openbare ruimte een aantal lessen halen: 

  • Verbinding: Bij de inrichting van het Living Lab Reyeroord zijn verschillende disciplines binnen een gemeente betrokken. Zoals openbare ruimte, juridische zaken en participatiemanagers. Die collega’s zijn met   elkaar verbonden met als doel een kijkje te nemen bij elkaar in de keuken, van elkaar te leren, en inzichten op te doen die het niveau van de individuele pilots en projecten overstijgen.     
  • Rol gemeente: In een stad als laboratorium komen de technologische wereld  en de sociale wereld met elkaar in contact. De gemeente of overheid heeft een rol in het bemiddelen en verbinden tussen die twee werelden. Van de harde techniek met de zachte sociale of menselijke kant. 
  • Eenduidig beleid: De verantwoordelijkheden en budgetten om sensoren te plaatsen, en digitalisering in de stad in zijn algemeen te realiseren, liggen bij verschillende afdelingen of zijn helemaal niet belegd. Door de gemeenteraad is hier dan ook een motie voor ingediend om een breder beleidskader op te stellen. Een les voor andere gemeenten is om dit van tevoren te regelen. 
  • Contact met bewoners: Ga als gemeenteambtenaar zelf in gesprek met de inwoners en laat dit niet over aan adviesbureaus of ingehuurde consultants. Je hoort dan nooit het hele verhaal. De Rotterdamse ambtenaren gingen zelf in gesprek door middel van parksessies. Zo hoorden zij zelf wat bewoners vinden van de techniek en welke vragen er leven. 
     

Volgende fase

Het Living Lab gaat nu zijn volgende fase in. Hoe, dat hangt af van de uitkomsten van de sessies die de afgelopen weken zijn georganiseerd. Geleerde lessen worden meegenomen om het vervolg vorm te geven. Want één ding werd duidelijk tijdens de slotbijeenkomst: er is draagvlak voor vervolg.