Koningstunnel Coalitie vermindert overlast bij afsluiting

28 januari 2019

Om de overlast van de afsluiting van de Koningstunnel te verminderen werken werkgevers en ondernemersverenigingen samen met de gemeente in de Koningstunnel Coalitie. Bedrijvenvereniging BLF (Binckhorst, Laakhaven en Fruitweg), Fokker Terminal, Bureau Binnenstad Den Haag, VNO-NCW Den Haag, MKB Den Haag, gemeente Den Haag, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland slaan de handen ineen om hun achterban te informeren en hen te wijzen op alternatieven.

De leden van de Koningstunnel Coalitie hebben een toolbox gemaakt om medewerkers, bezoekers en leveranciers te informeren over de afsluiting, het gebruik van omleidingsroutes, het gebruik van (deel)vervoer zoals deelfietsen, -scooters en -auto’s en van een (tijdelijk gratis) probeeraanbod voor e-bikes en het openbaar vervoer.

Overhandiging toolbox

Tom Verhaar, directeur Fokker Terminal en ambassadeur van de Koningstunnel Coalitie overhandigde de eerste Koningstunnel toolbox aan wethouder Robert van Asten.

Verhaar: “Het is niet prettig dat de Koningstunnel dichtgaat maar ik ben er trots op dat wij als bedrijfsleven gezamenlijk zorgen met de gemeente dat de regio zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Dat doen we door met medewerkers, bezoekers en leveranciers te communiceren over de afsluiting en met hen te communiceren straks de omrij routes te gebruiken of om alternatief vervoer te gebruiken zoals (deel) fiets, openbaar vervoer, (deel) scooter en/of (deel)auto.” Wethouder Robert van Asten is blij met de samenwerking met ondernemers: “Het is uiterst belangrijk dat er geen complete chaos ontstaat als de tunnel wordt afgesloten. Door goed met elkaar samen te werken en in te zetten op alternatieven kan de overlast worden beperkt.”

Deal or no deal

Werkgevers die aan de slag willen met alternatief vervoer voor hun medewerkers kunnen een “deal” sluiten met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. De Mobiliteitsmakelaars ondersteunen hen dan met advies over de meest slimme vervoerwijze en met een probeerbudget om het zo laagdrempelig mogelijk uit te proberen.

Nadere informatie

Meer weten over de deal? Of wenst u de toolbox te ontvangen? Neem contact op met mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl

Kijk ook op: www.koningstunnelcoalitie.nl 

Bron: Bereikbaar Haaglanden