Dinsdag 8 oktober werd de Komkommerweg in Pijnacker officieel opgeleverd. Dat gebeurde in aanwezigheid van MRDH-vertegenwoordiger Simon Fortuyn, wethouder Ilona Jense en gedeputeerde Floor Vermeulen.

De nieuwe Komkommerweg zorgt voor een beter vestigingsklimaat in Oostland, onderdeel van de greenport, een belangrijke economische motor van de metropoolregio. Doordat vrachtverkeer niet meer door woonkernen hoeft, draagt deze weg ook bij aan verkeersveiligheid.