Kabinet komt het OV tot einde van het jaar tegemoet

09 april 2021

Het kabinet komt met een beschikbaarheidsvergoeding de OV bedrijven tot einde van het jaar tegemoet. Het geld dekt de tekorten die vervoerders maken als gevolg van de coronacrisis voor een groot deel af. “Daar zijn we blij mee”, zegt portefeuillehouder OV-ontwikkeling Marc Rosier. ‘Het is essentieel om het OV -waarvan iedereen erkent dat het een vitale functie heeft in de maatschappij- op de rails te houden.” Naast tevredenheid met het besluit blijven er zorgen. Rosier: “ Er ligt nog een forse financiële opgave op de schouders van de vervoerbedrijven. We zullen in gesprek moeten blijven met het Rijk om de toekomst van het OV zeker te stellen. Duurzame mobiliteit, leefkwaliteit, inclusiviteit en economische groei; OV vervult een spilfunctie in de maatschappij en die mag niet ter discussie komen. Sterker nog: onze toekomst staat of valt met toekomstbestendig OV.”