Jos Wassens nieuwe manager Strategie & Bestuur MRDH

18 mei 2021

Jos Wassens zal vanaf 14 juni leiding geven aan de afdeling Strategie en Bestuur van de MRDH. Hij volgt Victor Dobbe op, die kortgeleden bij de gemeente Westland in dienst trad als directeur Beleid. De afgelopen periode heeft Jos Wassens zich bewezen als adjunct manager OV van de MRDH. In een ongekend turbulente tijd droeg hij, samen met de collega’s van de afdeling OV, bij aan de totstandkoming van het Transitieprogramma OV en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vele andere OV-dossiers. Als manager Strategie en Bestuur heeft Jos een spil- en een verbindingsfunctie, zowel intern als tussen de MRDH en de stakeholders.

Jos Wassens over zijn benoeming: “Ik kijk er naar uit om met het team te werken aan de grote bestuurlijke en strategische opgaven die op ons af komen. En daarbij wil ik samen met de afdeling een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de MRDH.”

Voordat Jos Wassens in 2020 naar de MRDH kwam, werkte hij bij de provincie Zuid-Holland. Laatstelijk als strategisch beleidsadviseur Ruimte en Mobiliteit.