Jaarverslag 2018: investeren in een krachtige regio

18 juli 2019

‘Samenwerken maakt sterker’ is de motivatie van waaruit 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag samenwerken. Maar wat levert die samenwerking op? Het online jaarverslag 2018 toont belangrijke resultaten die vorig jaar werden geboekt.

Krachten bundelen 
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag maken 23 gemeenten zich sterk om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door kennis, capaciteit en bestuurlijke kracht te bundelen.

Samen investeren 
De economie vernieuwen en de bereikbaarheid verbeteren. Met als inzet om het beter te maken voor de 2,3 miljoen mensen die hier wonen en werken. Samenwerken loont. Kijk maar in dit nieuwe, interactieve jaarverslag

Met vriendelijke groet,

Ben Koopman
secretaris-algemeen directeur a.i.