Jaarverslag 2017: Investeren in een krachtige regio

Naar overzicht
13 juli 2018

‘Samenwerken maakt sterker’ is het motto van de MRDH. Dit digitale jaarverslag biedt een overzicht van behaalde resultaten in 2017 waar inwoners, bedrijven en kennisinstellingen van profiteren. Zo werden er nieuwe verbindingen gerealiseerd, initiatieven genomen om de CO2-uitstoot terug te dringen en werden automobilisten verleid om alternatieve vormen van vervoer te kiezen.

In dit jaarverslag is ook zichtbaar welke middelen in 2017 werden ingezet om economische groei te bewerkstelligen. Verder biedt het jaarverslag inzicht in de overgang van nieuwe vormen van energie en pogingen om stad en omgeving meer met elkaar te verbinden.

Zo is dit jaarverslag een stimulans om ook komende jaren gezamenlijk resultaat te boeken.

Met vriendelijke groet,

Lucas Vokurka,
Waarnemend secretaris-algemeen directeur
Metropoolregio Rotterdam Den Haag