Investeren in de toekomst van de tuinbouw

26 augustus 2021

Twee projectconsortia kregen als eersten een voucher vanuit het innovatieprogramma AgriTech, om vanaf september aan de slag te gaan met een prototype voor digitale gewasanalyse. De ene oplossing sluit aan bij de behoefte van tuinders om gewasziektes te voorkomen. De andere oplossing helpt de tuinder de ideale omgevingsfactoren te vinden om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te produceren. Lees hier meer over beide projecten.

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie is van cruciaal belang om die positie te behouden en uit te breiden. Bedrijven zien soms op tegen de hoge kosten en twijfelen soms over de aanpak. Om hen over de drempel te helpen, werken de MRDH, InnovationQuarter, Greenport West-Holland, de provincie Zuid-Holland en TNO samen in het programma AgriTech. Daarbij wordt ingezet op samenwerking, kennisdeling en (financiële) ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over AgriTech.