Intentieverklaring OV voor Binckhorst ondertekend

25 februari 2022

Op 24 februari 2022 hebben zeven partijen, waaronder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de intentieverklaring MIRT-verkenning CID-Binckhorst ondertekend.

Met de intentieverklaring spreken de partijen uit dat zij zich met elkaar inspannen om te komen tot een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbinding van station Den Haag Centraal naar station Voorburg en Rijswijk-Delft. Samen met een aanvullend pakket aan mobiliteitsmaatregelen is de HOV-verbinding nodig vanwege de woningbouwopgave de komende jaren in het Central Innovation District-Binckhorst (CID-Binckhorst).  

In de verklaring hebben de betrokken partijen allemaal hun eigen wensen en belangen benoemd en erkennen zij dat zij op onderdelen soms andere belangen hebben, zowel in de huidige fase als in de toekomstige fasen.

De volgende stap is het opstellen van een bestuursovereenkomst, waarin afspraken over het te kiezen voorkeursalternatief (Masterplan Bereikbaarheid inclusief HOV-verbinding) en het vervolg worden vastgelegd.

De intentieverklaring is ondertekend door de bestuurders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Den Haag, gemeente Rijswijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).