Inspraak OV-verbinding Binckhorst

03 september 2020

Tot 2040 komen er in het Central Innovation District en de Binckhorst in Den Haag zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. Door beter openbaar vervoer (OV) en meer ruimte voor fietsen en lopen wordt dit gebied prettig leefbaar, verkeersveilig en goed bereikbaar. De overheid onderzoekt met welke vorm van OV zoveel mogelijk mensen snel en comfortabel op hun bestemming kunnen komen. Het gaat om het traject tussen Den Haag CS, de Binckhorst en station Voorburg (via de Binckhorstlaan en Maanweg). Via een inspraaktraject kunt u meedenken over het onderzoek naar de mogelijkheden voor deze OV-verbinding. 

In 2019 is onderzocht hoe de OV-verbinding eruit kan zien. Er zijn drie mogelijkheden: een tram, lightrail of snelle busverbinding op een eigen baan. Nu wordt verder onderzocht wat de kosten zijn en wat het effect is op de omgeving (zoals ruimtegebruik, geluid, trillingen). De resultaten krijgen een plek in een Masterplan Mobiliteit en een Plan MER (milieueffectrapportage). Volgend jaar neemt de overheid een besluit over welke vorm van OV verder kan worden uitgewerkt. 

Om een milieueffectrapportage te kunnen maken is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) nodig. Deze beschrijft de drie vervoersopties en welke milieuaspecten worden onderzocht. De NRD ligt nu bij de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg ter inzage.  Wat vindt u belangrijk dat wordt onderzocht? Dit kunt u tot en met 13 oktober 2020 aangeven bij een van deze gemeenten. Meer informatie (o.a. de NRD) vindt u op www.binckhorstbereikbaar.nl

Partijen
De gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag , provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid onderzoeken samen hoe toekomstig OV in en naar CID-Binckhorst zo goed mogelijk georganiseerd kan worden en welke investeringen daarvoor nodig zijn.