Innovatieprogramma SMITZH voor digitalisering van maakbedrijven krijgt vervolg

05 november 2019

Het innovatieprogramma SMITZH (Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland) krijgt een vervolg. Het programma, opgestart in 2018, stimuleert innovatie bij de maakindustrie om hun productieproces te digitaliseren, automatiseren of te robotiseren door kennis en financiering te bieden voor projecten die zij uitvoeren met fieldlabs. Dit leidt tot het versterken van de concurrentiepositie van bedrijven en het innovatieve vermogen van de regio. De provincie Zuid-Holland en TNO maken de volgende stap met SMITZH financieel mogelijk. De Metropoolregio is éen van de partners en initiatiefnemers van het programma.

Automatische tekenrobots en werkinstructies via een AR-bril

Programmamanager vanuit TNO is Lotte De Groen: “Met SMITZH-3 gaan we verder met het stimuleren en ondersteunen van de Zuid-Hollandse maakbedrijven bij het vernieuwen van hun productieproces door nieuwe toepassingen te ontwikkelen op het gebied van automatisering, digitalisering en robotisering. In fieldlabs worden deze toepassingen getoetst op de waarde die ze hebben voor maakbedrijven. Onze ambities zijn concreet. Bijvoorbeeld ‘zero programming’: robots die niet hoeven te worden geprogrammeerd maar die op basis van CAD-tekeningen van het product en sensoren, ‘snappen’ wat ze moeten doen. En ook: met een digitale tweeling van je productielijn (digital twin) heel snel en met zo min mogelijk kosten aanpassingen aan een product inregelen, of werkinstructies via beeldscherm, AR-bril of beamer projecteren zodat complexe taken eenvoudig uitvoerbaar worden.”

Innovatie in maakindustrie heeft groot effect

Bas Vollebregt, portefeuillehouder Kennis & Innovatie binnen de Metropoolregio, is bijzonder trots dat het programma door de inzet van alle regionale partners zo’n groei meemaakt. “Met de 23 gemeenten uit de metropoolregio hebben we samen met het ministerie van EZK in 2018 dit programma mogelijk gemaakt. Mooi om te zien dat de provincie en TNO het stokje overpakken en de volgende fase van het programma ondersteunen. We hebben in de regio een fantastische en innovatieve maakindustrie, denk aan de maritieme sector in Rotterdam, het composietencluster in Den Haag en de high tech startups in Delft. Die positie moet behouden blijven voor de regio. Innovatie in deze sector heeft een groot economisch effect. Door efficiënter te werken met gebruik van nieuwe technieken kunnen maakbedrijven sneller en beter produceren. De aanwezigheid van goedlopende innovatieve bedrijven zoals Broers en CO en Scheepswerf Slob trekt ook andere bedrijven aan. Dat is goed voor het vestigingsklimaat en daarmee voor de werkgelegenheid in onze regio op alle niveaus.”

SMITZH fase 3 heeft een omvang van 12 miljoen euro, waarvan de Provincie Zuid-Holland 5,2 miljoen euro en TNO 1,5 miljoen euro bijdragen. Het programma bestaat uit een consortium van elf partners. SMITZH is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en TNO. Inmiddels zijn o.a. ook FME, TU Delft, Metaalunie, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam betrokken bij SMITZH.