Innovatieprijsvraag: wie helpt fietsers vooruit?

Naar overzicht
13 februari 2018

Welke vindingen en innovaties helpen fietsers en het fietsen vooruit? De Tour de Force wil het heel graag weten en heeft een innovatieprijsvraag uitgeschreven.

door Michiel Slütter

Tour de Force is een samenwerking van allerlei organisaties die zich met fietsen bezig houden (waaronder de Fietsersbond).
De frietzak en de banaan wonnen vorig jaar de innovatieprijsvraag. Opvallende namen voor simpele innovaties die meteen de drukte op Amsterdamse fietspaden verminderden. De gemeente Amsterdam besloot de opstelruimte bij stoplichten breder te maken, in de vorm van een frietzak. Bij groen licht kunnen dan meer fietsers tegelijk vertrekken. Voordat ze bij de overkant zijn, vloeit de stroom weer soepeltjes samen tot de normale breedte van het fietspad (de punt van de frietzak). Een andere manier om ruimte te winnen, is het verkleinen van verkeerseilanden door ze banaanvormig te maken (de banaan).


De banaan en de frietzak in de praktijk: meer ruimte voor fietsers.

Meer fietskilometers
De Tour de Force is op zoek naar meer van dit soort slimmigheden. En die zijn hard nodig want het samenwerkingsverband – waar ook de Fietsersbond deel van uit maakt – heeft zichzelf ten doel gesteld het aantal fietskilometers binnen tien jaar met maar liefst een vijfde te verhogen.
Aan wat voor soort innovaties moet je denken? Het kan over aanpassingen aan het fietspad gaan, zoals de winnaar van vorig jaar. Maar ook ingenieuze fietsenrekken, innovatieve fietsen, slimme (fiets)verlichting, handige apps, slimme verkeerslichten, deelfietsen, naadloze aansluitingen van de fiets op trein of bus, fietsnavigatie of een manier om fietsdiefstal te verminderen. Van alles is mogelijk.

Doelen Tour de Force
Belangrijk bij de beoordeling is dat de innovatie bijdraagt aan één van de negen officieel vastgestelde doelen van de Tour de Force. En die zijn: meer ruimte voor de fiets in de steden, regionale fietsroutes verbeteren, het combineren van fiets en ov en fiets en auto, het stimuleren van fietsen, het verminderen van het aantal fietsslachtoffers, minder gestolen fietsen en ervoor zorgen dat Nederland een toonaangevend fietsland blijft. Tenslotte moet ook de ‘kennisinfrastructuur’ over fietsen versterkt worden. De inzendingen moeten echt binnen een van deze doelen passen. En de slimme oplossing moet van recente datum zijn of op het punt van uitvoering staan. Andere aspecten waar de jury op zal letten zijn het innovatieve karakter, de kosteneffectiviteit, schaalbaarheid en maatschappelijk nut van de inzendingen.

Aanmelden voor Innovatieprijsvraag Tour de Force
Iedereen kan inzenden voor de Innovatieprijs 2018 via de website van de Tour de Force. Men kan ook  innovaties van anderen aanmelden.

Die jury bestaat uit vijf vakjournalisten (Fietsersbond, de Correspondent, Tweewieler, Verkeerskunde en Fietsberaad.nl) op het gebied van mobiliteit. Zij zullen vijf inzendingen nomineren. Die worden in de verschillende vakmedia gepubliceerd en gepresenteerd op het Nationaal Fietscongres 2018 op 21 juni in Rotterdam. Het publiek kiest op die dag hieruit de winnaar die €10.000 ontvangt om te besteden op een manier die de innovatie een stap verder in praktijk brengt.

Inschrijven voor de Innovatieprijs – of een tip geven over een mogelijk kandidaat – kan tot en met 27 april 2018 via het formulier op de website van de Tour de Force: www.tourdeforce2020.nl/innovatieprijs2018.

 

De samenwerkende overheden bestaande uit de VNG, IPO,  Unie van Waterschappen, vervoerregio’s Rotterdam Den Haag en Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland. Hiertoe is in december 2016 een Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld. In juli 2017 is hieruit een concept Uitvoeringsprogramma voortgekomen.

Namens de twee vervoerregio’s neemt wethouder René van Hemert (Rijswijk) zitting in de Tourleiding. Zij komen vier keer per jaar bijeen en zetten nieuwe ploegen aan het werk, volgen en versnellen actuele fietsdossiers en organiseren een maatschappelijke fietstafel.
De Vervoerregio van de MRDH brengt punten in namens de 23 gemeenten.

Bron: 
Tour de Force 2020