Impuls digitalisering om sterker uit de crisis te komen

08 juni 2021

Het MKB en de tuinbouwsector kunnen met financiële steun van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een stap zetten in verdere digitalisering en cyberweerbaarheid. De Digiwerkplaats Haaglanden en de Haagse Hogeschool krijgen geld voor het opzetten van e-learnings voor MKB ondernemers. Het project is aangevraagd door gemeente Delft. Daarnaast kunnen tuinbouwbedrijven in een apart project hun kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid versterken. Hiervoor was aan de MRDH een bijdrage aangevraagd door de gemeente Westland en de Greenport West-Holland in samenwerking met InnovationQuarter.

E-learnings voor MKB

Er komen MKB e-learnings voor beginners en gevorderden, die bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij digitale boekhouding, online marketing, CRM en cyber security. De exacte inhoud wordt bepaald nadat de wensen zijn opgehaald bij ondernemersverenigingen en tijdens de zogenaamde MKB Digicafé’s en bij Digiwerkplaatsen. De e-learnings zijn straks toegankelijk voor alle MKB ondernemers in de regio.

Digitalisering tuinbouw

Wat betreft digitalisering van tuinbouwbedrijven worden medewerkers van de deelnemende bedrijven de benodigde competenties aangeleerd. Die expertise kunnen zij vervolgens binnen hun eigen bedrijf en bedrijfsprocessen benutten. Hierdoor kunnen de medewerkers ook beter samenwerken met ontwikkelaars van digitale technologieën en andere bedrijven. Focus ligt op het vergroten van de digitale weerbaarheid van ondernemers in de regionale tuinbouwketen. Daarnaast kunnen via digitalisering nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld. De nu gehonoreerde projecten leveren tenminste 50 bewust bekwame bedrijven in de regio op. Greenport West-Holland en InnovationQuarter zorgen voor regionale kennisdeling en mogelijkheden tot opschaling van de projecten.

Sterker uit de crisis

De MRDH stelde vanaf 2020 1.750.000 euro ter beschikking om versterkt uit de coronacrisis te komen. Projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen hebben betrekking op het ontwikkelen van flexibele productie en productiesoevereiniteit in de maakindustrie, digitalisering van het MKB, zorgtechnologie en een Leven Lang Ontwikkelen.