HSD start sectorale aanpak cyberweerbaarheid ondernemers

09 december 2021

Hackers die bedrijven aanvallen waardoor ondernemers hoge bedragen moeten betalen om weer bij hun gegevens te kunnen of soms zelfs hun (web)winkel moeten sluiten. Het aantal cyberaanvallen is in de afgelopen jaren fors gestegen. Toch zien ondernemers nog niet altijd de noodzaak om zich te beveiligen tegen cybercriminaliteit. Security Delta (HSD) start daarom een programma om de cyberweerbaarheid van ondernemers in zes essentiële sectoren in de regio Zuid-Holland te vergroten.  Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Stijging cyberaanvallen

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag zetten al een aantal jaar in op een goede digitale bereikbaarheid in de regio. Dit doen zij door kennis te delen en te investeren in proeftuinen die testen met nieuwe digitale technologieën. Goede digitale verbindingen dragen bij aan het economisch vestigingsklimaat van de regio. Veilige digitale connectiviteit is echter even belangrijk als het hebben van snelle verbindingen altijd en overal. De kosten waarvoor ondernemers komen te staan na een cyberaanval zijn groot. In Zuid-Holland zo’n 2 tot 4 miljard euro per jaar. Jaarlijks wordt 20% van het mkb getroffen door een succesvolle cyberaanval blijkt uit het onderzoek ‘Cybergereedheid economie Provincie Zuid-Holland’ dat in 2020 uitgevoerd is in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland. 

Aanpak

Saskia Noordewier, manager Innovation Liaisons bij HSD: “We gaan ons hierbij richten op de sectoren Life Sciences & Health, Water, Logistiek, Maakindustrie, Maritiem/Haven, en Lucht- en Ruimtevaart. We brengen in deze sectoren eerst de concrete behoeften naar digitale veiligheid in kaart en maken een analyse. Daarna halen we specifieke cyberveiligheidsvraagstukken op en koppelen we als onafhankelijke partij organisaties aan cybersecurity experts die kunnen helpen deze vragen op te lossen. Hiervoor organiseren we marktconsultatie sessies en rondetafels. Daarnaast zetten we de basisstructuur voor een cyberweerbaarheidscentrum op voor de Life & Sciences sector. Zoals we dit momenteel ook doen voor de Tuinbouwsector samen met Greenport West-Holland, 7 bedrijven, de Haagse Hogeschool en de provincie Zuid Holland. Zo willen we in nauwe samenwerking met vele partijen een bijdrage leveren aan de veiligheid van onze digitaliserende samenleving.”

Digitale veiligheid

Saskia Bruines, portefeuillehouder Digitalisering binnen de MRDH: “Door bewustwording van de risico’s, kennis op peil te houden, in te zetten op preventie en het bieden van hulp na de cyberaanval willen we ondernemers weerbaarder maken tegen cybercriminaliteit. Als het aantal inbraken in de winkelstraat toeneemt zorg je ook dat je beveiliging of alarmsysteem op orde is. Zo is dat ook met cybercriminaliteit. Goede digitale beveiliging is een must.”

Cyberweerbaarheidscentrum Life & Sciences

Life & Sciences is een groot en belangrijk cluster in Zuid-Holland met zo’n 200.000 banen en bijna 18.000 bedrijven. De sector is sterk vertegenwoordig in Den Haag, Delft en Rotterdam. De sector maakt veel gebruik van data (zoals patiëntengegevens) en Artificial Intelligence. Maar ook bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of producten is beveiliging tegen het stelen van data, zoals intellectueel eigendom, van belang. In deze sector zet HSD in nauwe samenwerking met vele partijen uit het veld de basis op voor een cyberweerbaarheidscentrum. Een loket waar ondernemers en instellingen terecht kunnen voor informatie om cyberaanvallen te voorkomen. Een kwartiermaker gaat de start van dit centrum vormgeven. Deze aanpak voert HSD al uit in de tuinbouwsector en wil zij mogelijk ook voor andere sectoren opzetten.