Hoekse Lijn biedt regio kansen voor wonen, werken en recreëren

12 februari 2021

Rondom metrolijn de Hoekse Lijn liggen volop kansen om te investeren in woningbouw, bedrijvigheid en recreatie. Hoe die mogelijkheden eruit zien is te lezen in de studie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’. 

Zuid-Holland maakt zich op voor een flinke bevolkingsgroei. Om die groei het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat ook de steden langs de Hoekse Lijn in de toekomst voldoende woningen, werkgelegenheid en recreatiemogelijkheden hebben, is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een studie waarin kansen en mogelijkheden in kaart zijn gebracht. Opdrachtgever van deze studie is de De Hoekse Lijn Partners. In dit samenwerkingsverband zijn de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verenigd.

Ontwikkelkansen

Het onderzoek, uitgevoerd door stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond, heeft diverse zogenoemde ‘ontwikkelkansen’ in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in de toekomstvisie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’. Hierin wordt geschetst hoe het potentieel van de Hoekse Lijn als verbinding optimaal kan worden benut. Door rondom de metrolijn te investeren in woningbouw, bedrijvigheid en recreatie kan slim gebruik worden gemaakt van de bestaande OV-voorziening. De Hoekse Lijn voorziet immers in de mobiliteitsbehoefte van (toekomstige) bewoners, ondernemers en recreanten. Anne Koning, gedeputeerde (Wonen en Ruimtelijke Ordening) provincie Zuid-Holland: “De cijfers liegen er niet om. Er moet in Nederland een stad ter grootte van Rotterdam worden bijgebouwd. Vóór 2040. Een groot deel van die opgave ligt in Zuid-Holland. Wij zien deze nieuwe woningen het liefst binnen bestaande steden en dorpen, dichtbij hoogwaardig openbaar vervoer. Een flinke uitdaging. Het onderzoek laat zien dat er voldoende kansen liggen voor een goede gebiedsontwikkeling langs de Hoekse Lijn. Kansen voor woningen nabij werk, voorzieningen, sport, groen, cultuur en alles wat een huis een thuis maakt.”

Inspirerend

Door ontwikkelingen te concentreren rondom de stations van de Hoekse Lijn moeten op termijn aantrekkelijke woon-werkgebieden ontstaan waarbij ook aandacht is voor natuur en ontspanning. Sjoerd Kuiper, wethouder Maassluis en voorzitter van de Hoekse Lijn Partners spreekt van een inspirerende studie. Onze gemeenten zijn sinds 2019 verbonden met een prachtige metroverbinding. De Hoekse Lijn biedt kansen om het tekort aan woningen en werkgelegenheid aan te pakken en tegelijkertijd de noodzaak om ruimte voor natuur en recreatie te behouden en de stadscentra vitaal te houden. Samen gaan we met de raden en de regio concreet maken hoe we welke mogelijkheden gaan benutten. Kansen zijn er in elk geval volop”, aldus Kuiper.

Vervolgtraject

De studie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’ is op 12 februari 2021 aangeboden aan de gemeenteraden van de vier Hoekse Lijn-gemeenten. Het rapport dient als discussiestuk en zal de komende maanden in de colleges en gemeenteraden van de betrokken gemeenten worden behandeld. Op basis hiervan wordt later dit jaar begonnen met de uitwerking van een plan van aanpak.