Groeiagenda: investeren in Zuid-Holland loont

16 november 2020

De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda. Een dertigtal overheden (waaronder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag) , bedrijven en kennisinstellingen gaan investeren in kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital. Begin 2021 wordt de Groeiagenda gepresenteerd.

De plannen dragen bij aan duurzame, brede welvaart en welzijn in Zuid-Holland. De OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory hebben berekend dat de Groeiagenda Zuid-Holland in 5 jaar tijd 5,5% extra economische groei oplevert. En omdat Zuid-Holland bepalend is voor bijna een kwart van de Nederlandse economie, plukt heel Nederland daar de vruchten van.

In een serie filmpjes worden de ambities van de Groeiagenda belicht. Bekijk de filmpjes hiernaast.