Gezamenlijke aanpak voor stimuleren digitale economie Zuid-Holland

10 februari 2022

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken al langer samen op het gebied van het stimuleren van de digitale economie. Het is één van de thema’s uit de huidige Strategische Agenda van de metropoolregio. Ook de provincie Zuid-Holland is actief op dit thema en heeft in enkele projecten en kennisbijeenkomsten samengewerkt met de metropoolregio. De Economic Board Zuid-Holland Taskforce heeft vorig jaar een Digitaliseringsagenda Zuid-Holland opgesteld in samenwerking met regionale partners, waaronder de MRDH. De 23 gemeenten hebben nu besloten om zich aan te sluiten bij deze aanpak voor de regio Zuid-Holland voor de komende twee jaar.

Belang

Goede digitale bereikbaarheid in de regio is belangrijk voor een goed vestigingsklimaat. De goede positie die we hebben willen we als regio behouden en verbeteren. Daarom werken de gemeenten en de MRDH aan de digitale bereikbaarheid van onze regio, door kennis te delen en de juiste randvoorwaarden te scheppen voor private investeringen. Daarnaast stimuleert de metropoolregio innovatieve toepassingen die gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen zoals 5G. 

Eerdere activiteiten

Zo zijn Smart City-projecten en living labs met bijdragen van de MRDH opgezet, een handreiking Antennebeleid opgesteld en hebben de 23 gemeenten kennis en ervaring uitgewisseld rondom 5G, glasvezel en de toepassing ervan. Ook zijn een aantal digitaliseringsprojecten gestart in het MKB en is een consortia van bedrijven bezig aan de ontwikkeling van de eerste Quantumcomputer van Nederland. Een computer die heel snel en nauwkeurig berekeningen kan uitvoeren. In samenwerking met Innovation Quarter is de uitbreiding van enkele kleinschalige datacenters gefaciliteerd. Met Hague Security Delta (HSD) worden ondernemers in zes sectoren geholpen met cyberweerbaarheidsvraagstukken en wordt een cyberweerbaarheidscentrum opgezet om bedrijven in de Life Science en Health sector bewust te maken, maar ook vaardig te maken in het beveiligen tegen cybercriminaliteit.

Vier sporen

De aanpak voor digitale economie voor 2022-2023 zal nu aansluiten op de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland. Deze agenda kent vier sporen: Mens Centraal, Digitale Connectiviteit, Digitale Innovatie en Cybersecurity. Zo zorgen we voor nog meer regionale samenhang en efficiënte samenwerking. De inzet van de MRDH blijft gericht op bedrijven en ondernemers, vanwege de rol en ambitie die de MRDH heeft vanuit Economisch Vestigingsklimaat.