Gemeenten stellen uitgangspunten antennebeleid vast

21 mei 2021

De vraag naar mobiele data neemt sterk toe en het huidige netwerk bereikt zijn capaciteit. Op termijn zullen meer antennes nodig zijn om alle data te kunnen verwerken. De komst van de 5G-frequenties vraagt ook om andere typen antennes, waaronder de zogenaamde ‘small cells’. 

Uitgangspunten

De metropoolregio Rotterdam Den Haag wil zorgen dat de plaatsing van deze antennes op een zo zorgvuldig mogelijke en maatschappelijk acceptabele wijze gebeurt. De impact op de openbare ruimte, zowel boven als ondergronds, moet zo klein mogelijk zijn. Hiervoor is antennebeleid van belang. Antennebeleid stelt kaders voor de plaatsing van vergunningsplichtige masten, de voorkeurslocaties van (5G) small cells en het medegebruik van gemeentelijke infrastructuur. 
De 23 gemeenten hebben, op basis van het antennebeleid van gemeente Rotterdam, 15 gezamenlijk uitgangspunten voor hun antennebeleid afgesproken die zij zo veel mogelijk proberen te volgen bij het opstellen van hun eigen gemeentelijke antennebeleid. De uitgangspunten zijn overigens geen bindende afspraken, maar adviezen.

Regie

Door in de metropoolregio de uitgangspunten zoveel mogelijk te volgen, wordt het voor telecomaanbieders aantrekkelijk om antennes op gemeentelijke bezittingen te plaatsen. Dit zijn gemeentelijke gebouwen, maar ook bijvoorbeeld lantaarnpalen. Zo kunnen gemeenten en regio de regie houden op de inrichting van de buitenruimte in drukke gebieden, en zorgen voor goede dekking in minder verstedelijkt gebied. Een vlotte en efficiënte uitrol is in het belang van burgers en bedrijven in de regio en helpt om het economisch vestigings- en innovatieklimaat van de regio te versterken. 

Stappenplan

Naast de uitgangspunten is een stappenplan opgesteld om antennebeleid op- en vast te stellen. Dit stappenplan kan opgevraagd worden bij de Connectiviteit Brigade ), een gezamenlijk initiatief van de provincie Zuid-Holland, de MRDH, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag. Ook kan de Connectiviteit Brigade ondersteunen bij het opstellen van antennebeleid en andere vraagstukken rondom 5G. De uitgangspunten zijn op te vragen bij projectleider Digitalisering & 5G: b.doornekamp@mrdh.nl