Gemeenten aan de slag met fietsroute Westland – Rotterdam

30 november 2020

Tussen Westland en Rotterdam is het straks lekker en veilig doorfietsen. De vijf betrokken gemeenten en de MRDH investeren in totaal 28,9 miljoen euro in de Metropolitane Fietsroute van 27 km. De wegbeheerders pakken de route in delen aan. Zo heeft Rotterdam al de Mathenesserweg verbeterd. In 2026 moet de fietsroute in zijn geheel af zijn. 

De wethouders van de betrokken gemeente van de route Westland Rotterdam zijn samen in een collage van foto's met ook fietsambassadeur Peter Meij afgebeeld

Met de klok mee: Fietsambassadeur Peter Meij en wethouders Fred Voskamp, Judith Bokhove, Jeroen Ooijevaar, Pieter Varekamp. En in het midden Bart Bikkers. In november ondertekenden zij allen de samenwerkingsovereenkomst.

Vijf gemeenten

De route loopt van Westland naar Rotterdam via Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het biedt een goede verbinding tussen de Greenport in Naaldwijk en verbindt woonkernen en bedrijventerreinen van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Denk hierbij aan de centrumgebieden van Naaldwijk, Maassluis en Schiedam, maar ook de Merwe4Havens in Rotterdam. Het centrum van Rotterdam, waar veel werkgevers zitten, is vanuit de betrokken gemeenten straks beter bereikbaar met de fiets. 

Comfortabel, veilig en goed doorfietsen

Fietsambassadeur Peter Meij is blij dat een start is gemaakt met de eerste route van een set van 5 verbeterde fietsroutes voor woon-werkverkeer. “Het gebruik van de fiets zit in de lift. Uiteraard heeft de coronacrisis ook impact op hoe mensen naar hun werk gaan en zijn er nu minder forenzen die naar hun werk fietsen. Tegelijkertijd zijn er nog nooit zoveel elektrische fietsen verkocht als nu en hebben veel mensen aangegeven ook na de coronacrisis op de fiets naar het werk of openbaar vervoer te gaan. Het is dus zaak dat we nú doorgaan met deze aanpak. Zorgen dat de fietsroutes klaar zijn voor de toekomst, zodat het comfortabel, veilig en goed doorfietsen is.”

250 kilometer hoogwaardige fietsroutes

De MRDH heeft als doel om in totaal 250 kilometer hoogwaardige fietsroutes te realiseren. In de regio zijn in 2018 vijf Metropolitane fietsroutes van in totaal zo’n 90 km aangedragen als te ontwikkelen routes. Deze routes brengen de gemeenten en andere wegbeheerders de komende vijf jaar naar een hoger niveau. In oktober 2020 is een besluit genomen over de volgende fase met vier nieuwe routes van in totaal zo’n 55 km. Om versnelling te geven aan de ontwikkeling van Metropolitane Fietsroutes, heeft de MRDH in 2019 het subsidiebedrag verhoogd van 50 naar 70 procent. Voor de route Westland Rotterdam komt de bijdrage van de MRDH naar verwachting neer op ongeveer 21 miljoen euro. 

Ontwerp

De betrokken gemeenten gaan de komende tijd werken aan het voorlopig en definitieve ontwerp. Gedurende dit proces worden ook de inwoners en andere belanghebbenden betrokken. 

Dit is een kaart van de Metropoliane Fietsroute Westland Rotterdam die loopt van Naaldwijk, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam

Zo loopt de Metropolitane Fietsroute Westland - Rotterdam