Gemeenten pakken fietsroute Zoetermeer-Rotterdam aan

15 februari 2022

Vorige week zetten de wethouders van Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam hun handtekening onder de  samenwerkingsovereenkomst voor de Metropolitane Fietsroute tussen Zoetermeer en Rotterdam. Fietsambassadeur Peter Meij tekende namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wethouders zetten een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst

17 kilometer

Over een lengte van 17 kilometer verbeteren de drie gemeenten het fietspad om zo comfortabel, veilig en lekker door te kunnen fietsen van woonplaats naar werk en weer terug. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt 70 procent van de kosten bij aan realisatie van deze hoogwaardige fietsroute. Een bedrag van circa 16 miljoen euro.

De route moet in 2026 gereed zijn. De werkzaamheden zijn al eerder begonnen in Lansingerland, bij het Berkelse Dijkje waar onder meer een nieuwe fietsbrug is aangelegd.

250 kilometer hoogwaardige fietsroutes

De 23 gemeenten hebben als doel om in totaal 250 kilometer hoogwaardige fietsroutes te realiseren. In de regio zijn in 2018 vijf Metropolitane fietsroutes van in totaal zo’n 90 km aangedragen als te ontwikkelen routes. Deze routes brengen de gemeenten en andere wegbeheerders de komende vijf jaar naar een hoger niveau. In oktober 2020 is een besluit genomen over de volgende fase met vier nieuwe routes van in totaal zo’n 55 km. Om versnelling te geven aan de ontwikkeling van Metropolitane Fietsroutes, heeft de MRDH in 2019 het subsidiebedrag verhoogd van 50 naar 70 procent.

Meer informatie over Metropolitane Fietsroutes