Gemeenten metropoolregio zetten in op duurzaam reizen en buiten de spits

13 december 2021

Zoveel mogelijk gemeenteambtenaren op een duurzame manier laten reizen naar het werk en buiten de spits. De 23 burgemeesters binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaan samen afspraken maken die bijdragen aan dit doel.

Bewust reizen

Voor de coronacrisis kon het OV rekenen op jaarlijks meer reizigers (groei van gemiddeld 3%, op een aantal knooppunten fors meer). In de spits kon het OV de drukte soms niet meer aan. Ook de spitsdrukte op het wegennet nam toe. De 23 gemeenten werken in de MRDH samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarvoor zijn diverse maatregelen in voorbereiding en uitvoering. Dat betreft niet alleen de aanleg van infrastructuur, maar ook het stimuleren van gedragsverandering gericht op mobiliteitstransitie. Het bewuster omgaan met werkgebonden mobiliteit en spitsmijden is onderdeel van de aanpak.

Financiële druk op het OV

De coronacrisis zet het openbaar vervoer onder druk: met veel minder inkomsten moet het OV  beschikbaar blijven. Spreiding van reistijden zorgt niet alleen voor comfortabeler reizen maar kan er ook aan bijdragen dat vervoersbedrijven het jaar niet met een tekort afsluiten. Niet meer allemaal tegelijk om 8 uur in de metro stappen dus. Of om half 8 in de tram naar het station om daar in een even zo volle trein te stappen. Minder voertuigen in de spits, en meer in de dalperiode zorgt voor efficiëntere inzet van personeel en materieel. Lukt dit, dan zijn andere financiële ingrepen in de OV-sector niet nodig. 

Goede voorbeeld

De coronapandemie heeft laten zien dat werknemers bij gemeenten deels thuis kunnen werken en minder naar kantoor hoeven te komen. En op andere tijden. De MRDH en de 23 gemeenten willen zich ervoor inzetten dat deze gedragsverandering in de toekomst behouden blijft. Daarnaast gaan zij in gesprek met de in hun gemeente gevestigde bedrijven en onderwijsinstellingen over reizen op een duurzame manier en buiten de spits. Rotterdam en Den Haag hebben bijvoorbeeld al afspraken gemaakt met grote werkgevers in hun gemeenten over duurzame mobiliteit en spitsmijden.

Onderwijs lestijden spreiden

Vervoerders en onderwijsinstellingen maken afspraken in de zogenaamde onderwijsaanpak. Zo beginnen en eindigen een deel van de lessen op InHolland op een tijdstip dat reizen buiten de spits mogelijk maakt. De vervoerders zorgen op dat moment voor een passend aanbod van openbaar vervoer. De bedoeling is dat deze aanpak breder wordt ingezet.