Gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor verkeersveiligheid

01 juli 2022

Gemeenten kunnen vanaf 1 juli 2022 tot en met 16 september  2022 plannen indienen bij de MRDH die bijdragen aan een veilige fietsinfrastructuur, zoals het verbreden van fietspaden en het verwijderen van obstakels zoals paaltjes. Ook het veiliger inrichten van 30- en 50km-wegen, door de aanleg van verkeersdrempels en rotondes of het inrichten van schoolzones komen in aanmerking voor een subsidie. Het Rijk betaalt dan voor maximaal 50 procent de uitvoerings- en infrastructurele kosten. In totaal is voor deze aanvragenronde voor de gemeenten uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 5,1 miljoen euro beschikbaar. Bovenop de Rijksbijdrage levert de MRDH een extra financiële bijdrage van 40 procent op de toegekende Rijksbijdrage. 

Landelijk 500 miljoen euro per jaar

Ieder slachtoffer in het verkeer is er één te veel. De 23 gemeenten in de metropoolregio hebben hiervoor regionaal beleid met een uitvoeringsagenda gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eind 2019 maakte het Rijk bekend 500 miljoen euro, verdeeld over 10 jaar, te investeren om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen. In 2020-2021 is het eerste deel van de subsidie toegekend. Veertien gemeenten uit de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben toen een bijdrage ontvangen. Deze nieuwe subsidie-openstelling is het tweede deel van de Rijkssubsidie. 

Aanvragen subsidie bij de MRDH

De aanvraag voor de Rijkssubsidie én die van de MRDH verloopt via de MRDH. Meer over het aanvragen van de subsidies vanuit het Programma Verkeersveiligheidsmaatregelen.
In december 2022 is bekend welke aanvragen gehonoreerd zijn.