Gemeenten kunnen reageren op resultaten onderzoek naar OV-tarieven

06 februari 2020

De 23 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben in 2019 een aantal onderzoeken gestart naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan kwalitatief goed en toegankelijk OV in de metropoolregio. Voor de reiziger van vandaag en die van de toekomst. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn op 6 februari 2020 gedeeld met de gemeenten. De 23 gemeenten kunnen tot 31 maart 2020 hun reactie op deze resultaten geven. Er is dus in dit stadium geen sprake van beleidsvoornemens of besluitvorming. De reacties worden besproken door de 23 wethouders Verkeer en Vervoer op 8 april 2020.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit met meer dan 3 procent per jaar. Op sommige OV-knooppunten is de groei zelfs 10 procent per jaar.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag en om de kwaliteit op peil te houden, wordt bestaande capaciteit beter benut, worden grotere voertuigen aangeschaft en de infrastructuur aangepast. Daarnaast start een school- en werkgeversaanpak om woon-werk verkeer beter over de dag te verdelen. En verder draagt de MRDH samen met gemeenten bij aan betere fietsvoorzieningen.
 
Maar er is meer nodig om aan de toenemende vraag naar openbaar vervoer tegemoet te komen. Een betere spreiding van passagiers over de dag zou daaraan bijdragen. Daarom hebben de 23 gemeenten laten onderzoeken of andere tarieven kunnen bijdragen aan toekomstbestendig, goed en toegankelijk OV.