Gemeenten krijgen hulp bij digitalisering

07 december 2020

De MRDH gaat gemeenten helpen om mee te groeien met de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en bij het maken van een digitale strategie. Ook helpt de MRDH gemeenten met een soepele en vlottere uitrol van glasvezel en 5G door het starten van enkele pilots en afstemming van beleid. De aanwezigheid van goede digitale verbindingen en voorzieningen dragen bij aan een verbetering van het economisch vestigingsklimaat.

Samenwerking

De 23 gemeenten werken vanaf 2018 samen op het gebied van digitalisering van de economie en het verbeteren van de digitale verbindingen. In 2020 is vooral gewerkt aan het aanhaken van gemeenten bij het netwerk en de huidige situatie in kaart brengen net als welke vragen er spelen bij gemeenten. Ook is veel aandacht besteed aan het delen kennis en ervaringen over allerlei deelonderwerpen van het thema digitalisering, zoals 5G, antennebeleid en slimme masten. 

Slimme toepassingen

Het blijkt dat veel middelgrote en kleinere gemeenten de kennis niet in huis hebben om mee te gaan in de ontwikkelingen rondom slimme toepassingen. Slimme toepassingen zijn volop in ontwikkeling. Denk aan slimme klimaatsensoren, verkeerslichten, lantaarnpalen. Of sensoren in de afvalcontainers op straat. Vaak hebben gemeenten geen strategie om dergelijke slimme toepassingen in te zetten om hun maatschappelijke opgaven te realiseren. Vaak weten zij ook niet welke digitale infrastructuur hiervoor nodig is. De MRDH biedt nu hulp aan en verbindt de kleinere gemeenten met voorlopers op digitaal gebied zoals Rotterdam en Den Haag. 

Antennebeleid

De komst van het nieuwe mobiele netwerk, 5G, brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Waar kunnen antennes komen (en waar niet?) of op welke plekken zijn deze nodig en wat zijn geschikte gemeentelijke eigendommen om antennes op te plaatsen? De gemeenten in de regio hebben afgesproken dat zij hun antennebeleid met elkaar afstemmen. Dit zorgt voor eenduidigheid en schept duidelijkheid richting de telecomaanbieders. Het antennebeleid van Rotterdam dat op 1 december 2020 vastgesteld is vormt hiervoor de basis. 

Glasvezel

Naast de digitale verbindingen door de lucht, is ook goede verbinding in de grond nodig. Het snelle glasvezelnetwerk draagt hieraan bij en blijkt door de coronacrisis ook cruciaal om iedereen (werknemers, maar ook ondernemers met hun klanten) met elkaar te verbinden. De aanwezigheid van glasvezel naar woningen was al eerder bekend en het is nu ook duidelijk welke aanlegdrempels daar een rol spelen. Daarnaast is het aanbod van 16 marktpartijen op alle 250 bedrijventerreinen van de metropoolregio in kaart gebracht. De regio staat er goed voor: op bijna alle terreinen bieden meerdere marktpartijen glasvezel aan ondernemers. Op maar tien terreinen is nu geen aansluiting beschikbaar, maar wel binnen 500 meter. Het rapport bevat bevindingen en aanbevelingen aan gemeenten. In 2021 gaan de gemeenten en de MRDH kijken hoe zij het bestaande aanbod beter bekend kunnen maken bij ondernemers en hoe zij de aansluiting van bedrijven op glasvezel verder kunnen verbeteren.

Netwerk Digitale Connectiviteit

De samenwerking bij een digitale strategie, antennebeleid en glasvezel maken onderdeel uit van het Netwerk Digitale Connectiviteit. De MRDH faciliteert dit netwerk en werkt daarbij samen gemeenten in de zuidelijke Randstad, de Provincie Zuid-Holland en Innovation Quarter.