Gemeenten kiezen voor verkeersveiligheid

14 juli 2020

Het aantal verkeersongevallen met fietsers, kinderen op weg naar school en ouderen op de e-bike moet omlaag. Om dat te realiseren hebben de 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag op 8 juli 2020 de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025 (RUA) vastgesteld.  De aanleg van meer vrijliggende fietspaden langs 50km-wegen, bredere fietspaden en veiligere rotondes, meer schoolzones en meer verkeerseducatie en campagnes voor veilig verkeersgedrag  moeten bijdragen aan de afname van het aantal verkeersslachtoffers. 

Het aanpassen van wegen en fietspaden betekent een investering in geld. Gemeenten kunnen voor infrastructurele aanpassingen in aanmerking komen voor subsidie van de MRDH. Deze komt bovenop de subsidieregeling die het Rijk op 1 juli 2020 openstelde.  

Van risico’s naar maatregelen

In december heeft de MRDH samen met de 23 gemeenten de risico’s op het gebied van verkeersveiligheid in kaart gebracht. Welke groepen zijn kwetsbaar in het verkeer? Op wat voor soort weg gebeuren de meeste ongelukken? Hieruit bleek dat onder andere basisscholieren (6-12 jaar), jongeren op de bromfiets (16-17 jaar), middelbare scholieren- (12-15 jaar) en ouderen op de fiets (60+) een hoger risico lopen op een verkeersongeval. In de Regionale Uitvoeringsagenda zijn maatregelen uitgewerkt die zich richten op deze groepen. Het gaat om het verbeteren van de fietsinfrastructuur, het creëren van een veilige weginrichting en meer aandacht voor gedragsbeïnvloeding met specifieke aandacht voor kinderen, jongeren en ouderen.
Verkeersveiligheidsambassadeur MRDH Peter Meij: “Verkeersveiligheid gaat over mensenlevens. Samenwerking in de regio biedt de kans elkaar scherp te houden, ervaringen en kennis te delen en tot de best denkbare keuzes te komen. Samen maken we een punt van nul verkeersslachtoffers.”