Fluitend langs de file op nieuwe fietsroute tussen Ridderkerk en Rotterdam

15 juni 2022

Fietsers tussen Ridderkerk en Rotterdam kunnen nu fluitend de file op de A15 voorbij fietsen. De fietsroute F15 IJsselmonde is namelijk af. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft samen met de betrokken partijen de route officieel geopend.

Twee routes

De F15 IJsselmonde bestaat uit twee routes van elk 18 kilometer. Onderling zijn deze routes op meerdere plekken met elkaar verbonden en kunnen fietsers zo de A15 oversteken. De provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard en het waterschap Hollandse Delta werkten de afgelopen vier jaar aan het verbeteren van de fietspaden om deze gemeenten en Rotterdam beter met elkaar te verbinden.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen opent samen met wethouders van Ridderkerk, Albrandswaard en Barendrecht en provincie Zuid-Holland en het waterschap de fietsroute F15.

Staatssecretaris Heijnen opent de fietsroute F15 IJsselmonde in aanwezigheid van de wethouders van de BAR-gemeenten en de directeur van provincie Zuid-Holland plus de heemraad namens Waterschap Hollandse Delta.

Makkelijk met de fiets

Staatssecretaris Vivianne Heijnen verrichte de opening van de fietsroute, door samen met de regiobestuurders officieel het beeldmerk op de route aan te brengen. De staatssecretaris: “Fietsen is goed voor de gezondheid, voor schone lucht en voor het klimaat. Bovendien kan meer gebruik van de fiets zorgen voor minder drukte op de weg en in het OV. Ik vind het dan ook belangrijk dat mensen makkelijk de fiets pakken om van A naar B te gaan. De F15 snelfietsroute is een mooi en concreet voorbeeld daarvan. Hiermee kunnen bewoners zich veilig, snel, comfortabel én schoon verplaatsen binnen hun eigen regio.”

Aantrekkelijker en veiliger

Rotondes zijn verbeterd, fietspaden zijn verbreed, vrijliggend gemaakt en waar nodig nieuw aangelegd. Ook zijn er op verschillende plekken fietsstraten aangelegd waar de auto te gast is. Zo zijn de aantrekkelijkheid en verkeersveiligheid van de route verbeterd. Net als de aansluiting op het openbaar vervoer bij station Barendrecht en de waterbushalte bij Ridderkerk. 

Peter Meij, wethouder Verkeer en Vervoer Ridderkerk en tevens regiobestuurder Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “Er is nog steeds een groep forenzen die voor korte afstanden niet de fiets maar de auto pakt. Een aantrekkelijk netwerk van directe fietsroutes naar werklocaties helpt om van fietsen een goede gewoonte te maken. Met de F15 komen de banen op het hier ontwikkelde agro-business park op fietsafstand van Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Rotterdam-Zuid, Hendrik-Ido Ambacht en Zwijndrecht. En met de Waterbushalte bij De Schans komt zelfs Krimpen aan den IJssel dichtbij!”

Samenwerken aan een veilig fietsnetwerk

De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeren beiden in het verbeteren van fietsroutes. Zij doen dit in samenwerking met de betrokken gemeenten en overige wegbeheerders. Het ministerie draagt hier financieel aan bij. Zo ontstaat een goed regionaal fietsnetwerk zodat het nemen van de fiets voor reizigers vanzelfsprekender wordt. Dit draagt bij aan duurzame mobiliteit en de bereikbaarheid van de regio. 

Kaart van de fietsroute F15 IJsselmonde die loopt van Hoogvliet, Albrandswaard, naar Barendrecht en Ridderkerk.

Routekaart van de F15 IJsselmonde