Fietser hoofdgebruiker nieuwe fietsstraat Hoekweg

Naar overzicht
4 september 2015

De Voorburgse Hoekweg is een belangrijke schakel in de doorgaande regionale fietsroute tussen Rotterdam en Den Haag. Om dit deel van de fietsroute comfortabel, veilig en aantrekkelijk te maken voor fietsers, heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg de Hoekweg omgevormd tot fietsstraat. Dat betekent, dat fietsers hier hoofdgebruiker zijn van de rijbaan en auto’s ‘te gast’ zijn. De fietsroute moet een goed alternatief bieden, zodat mensen de auto laten staan en per fiets gaan reizen.

Woensdag 2 september werd de vernieuwde Hoekweg officieel ingewijd. Als ‘eerste’ gebruikers fietsten de wethouders Floor Kist en Nadine Stemerdink met Jan Stoop van de Fietsersbond vol trots over de comfortabele fietsstraat. Een aanwinst.

Bij het ontwerpen van de nieuwe Hoekweg heeft de gemeente dankbaar gebruik gemaakt van ideeën en suggesties van de bewoners. De weg heeft een andere inrichting gekregen met nieuwe bestrating; de rijbaan is van asfalt met zogeheten ‘streetprint’. De parkeerstrook is verhoogd en heeft nu gemarkeerde parkeervakken. De straat heeft ook nieuwe lichtmasten gekregen.

Om te voorkomen dat boomwortels bestrating en asfalt omhoog drukken, is bij de bomen een speciale constructie toegepast. Aannemingsbedrijf Meeuwisse heeft het werk uitgevoerd. Het project was mogelijk dankzij subsidie (€409.000,- uit het Mobiliteitsfonds) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
De Hoekweg is de tweede fietsstraat in Leidschendam-Voorburg. De eerste – de Velostrada - loopt over Zijdesingel, Kastelenring en Tuinenlaan in Leidschendam (verbinding Den Haag – Leiden).

Bron: 
Persbericht Leidschendam-Voorburg