Fiets in opmars in de regio Haaglanden

Naar overzicht
25 juni 2015

Tellingen laten zien dat in 2013 en 2014 10% meer mensen op de fiets stapten in de regio Haaglanden. De negen gemeenten en het bedrijfsleven in Haaglanden hebben de afgelopen twee jaar dan ook veel werk gemaakt van  het verbeteren van de fietsvoorzieningen en het stimuleren van het fietsgebruik door werknemers. Dit zijn resultaten die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) donderdag 25 juni tijdens de Resultatendag Beter Benutten aan de minister heeft gepresenteerd.

Fietsvoorzieningen
De overheid zorgt voor een goede infrastructuur voor de fiets en het OV, zodat het bedrijfsleven medewerkers kan stimuleren gebruik te maken van fiets en OV. Hiermee wordt de fiets en het OV een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Zo zijn knelpunten op fietsroutes in de regio aangepakt (o.a. aanleg van de fietsbrug De Snelbinder op de route Naaldwijk – Den Haag, verbreding van het fietspad Gaagpad) en ruim 2.000 extra fietsparkeerplekken toegevoegd bij OV haltes en grote stations (nog 6.500 in de planning). Werknemers worden gemotiveerd de fiets te pakken via acties vanuit de campagne Ga3punt0.nl. Zo heeft een actie voor het gebruik van de e-fiets onder werknemers er toe geleid dat 61% van de 175 werknemers de intentie heeft om een e-fiets aan te schaffen. En de actie ‘Op de fiets werkt beter’, heeft in 2014 2.614 werknemers op de fiets gekregen.

Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
De intensieve samenwerking tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voorheen het Stadsgewest Haaglanden), de negen gemeenten in Haaglanden en de werkgevers verenigd in het platform Bereikbaar Haaglanden zorgt niet alleen voor meer fietsers. Vanuit het programma Beter Benutten 2012- 2014 investeerde het Rijk, de regio en het bedrijfsleven voor € 160 miljoen in het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Haaglanden. Ongeveer 60 projecten dragen bij aan een betere doorstroming van het verkeer in de regio, variërend van het verlengen van een invoegstrook op de A4 tot het verplaatsen van het goederenvervoer buiten de spits.

Tom de Bruijn, vice-voorzitter Vervoersautoriteit MRDH en wethouder van Den Haag: “Een betere bereikbaarheid dient de economische groei van de regio. Daarnaast  levert het ook een bijdrage aan schonere lucht, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de fitheid en gezondheid van werknemers. De overheid staat aan de lat om te zorgen voor een goede infrastructuur en voorzieningen, de werkgevers en werknemers kunnen vervolgens aan de slag om hiervan gebruik te maken. Dat is dé manier om voorzieningen beter te benutten en het geld slim te gebruiken. Daar blijven wij ons voor inzetten; ook de komende jaren werken de gemeenten samen met het Rijk en het bedrijfsleven verder aan een duurzaam bereikbaar Haaglanden”.

Landelijke Resultatendag 2015
Op de Resultatendag 2015 presenteerden de Beter Benutten regio’s de (tussen)resultaten van de maatregelen die regionaal worden uitgevoerd: slimme, gebiedsgerichte oplossingen die de doorstroming verbeteren en de drukte in de spits verlichten. Het programma Beter Benutten is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de regio en het regionale bedrijfsleven.