Extra tracés in onderzoek naar OV Binckhorst

13 juli 2021

Er worden drie tracés toegevoegd aan het onderzoek naar een nieuwe openbaar vervoerverbinding tussen Den Haag Centraal, station Voorburg en Rijswijk/Delft via de Binckhorst. Het gaat om twee tracés via de Zonweg, waaronder één via de Melkwegstraat. En om een tracé via de Jupiterkade en Broekslootkade. Dit is op 12 juli in een bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en het Rijk besloten.

De toevoeging van de extra tracés is het resultaat van een inventarisatie door de projectorganisatie naar alle denkbare tracés voor een OV-verbinding tussen Den Haag CS, station Voorburg en Delft via de Binckhorst en Rijswijk. Hiervoor is samen met de omgeving een lijst met mogelijke tracés opgesteld voor zowel bus, tram als lightrail. Vervolgens is per tracé gekeken of het technisch mogelijk is, of het betaalbaar is en of het voldoende bijdraagt aan de doelen van het project.

In totaal worden nu zes tracés onderzocht:

1. Binckhorstlaan – Zonweg – Regulusweg: bus, tram en lightrail (nieuw)
2. Binckhorstlaan – Zonweg – Melkwegstraat – Maanweg: bus (nieuw)
3. Binckhorstlaan – Maanweg: bus, tram en lightrail
4. Binckhorstlaan – Pr. Mariannelaan: bus en tram
5. Binckhorstlaan – Pr. Mariannelaan – Geestbrugweg: bus en tram
6. Binckhorstlaan – Jupiterkade – Broekslootkade: bus en tram (nieuw)

Meer woningen, meer bedrijven, inzet op snel en frequent openbaar vervoer

In de zuidelijke Randstad is een grote behoefte aan nieuwe woningen en werkgelegenheid. In totaal moet er in deze regio tot 2040 ruimte worden gevonden voor ongeveer 250.000 nieuwe woningen, waarvan Den Haag circa 50.000 nieuwe woningen bouwt. De helft van deze woningen wordt in combinatie met 30.000 banen vooral in het gebied Central Innovation District (CID)- Binckhorst toegevoegd om zo het groen in de regio te kunnen behouden. Dit levert veel meer woon-werk verkeer op in deze omgeving, en daarmee een hoge druk op het gebied. Het is belangrijk om het gebied ook in de toekomst prettig leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden. In de Verkenning CID-Binckhorst onderzoeken het Rijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland de mogelijkheden voor een snelle, frequente openbaar vervoer verbinding over de Binckhorst naar station Voorburg en Rijswijk-Delft.