Extra oeververbinding regio Rotterdam en hoogwaardig openbaar vervoer CID-Binckhorst Den Haag stap dichterbij

Naar overzicht
23 november 2018

Rijk en regio investeren in bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag

Het Rijk, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Rotterdam en Den Haag investeren de komende jaren in de bereikbaarheid van de regio. Voor Rotterdam betekent dit dat er wordt gestart met een MIRT verkenning naar een extra oeververbinding met zicht op een bijdrage van het Rijk en regio van in totaal € 480 miljoen. Den Haag start met een verkenning naar een nieuwe railverbinding naar de Binckhorst. De komende vijf jaar investeren de overheden samen €137 miljoen in een betere bereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst.

Deze projecten maken deel uit van het Gebiedsprogramma bereikbaarheid Rotterdam Den Haag dat de bereikbaarheid voor inwoners van de hele metropoolregio zal versterken.
Tot dit programma behoort ook een breed scala aan direct uitvoerbare projecten voor de korte termijn, van Hellevoetsluis tot Lansingerland. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar opgaven elders in de regio, op Voorne-Putten, het Westland en in de driehoek Lansingerland - Pijnacker-Nootdorp - Zoetermeer.

Sterke groei metropoolregio
De metropoolregio Rotterdam Den Haag groeit sterk. De komende decennia komen er 400.000 mensen bij. Dat betekent dat er 170.000 woningen moeten worden gebouwd waarbij goede bereikbaarheid een randvoorwaarde is. Dankzij deze afspraken zetten Rijk, provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Rotterdam en Den Haag een eerste stap om de toekomstige vraag naar woningen en werklocaties te faciliteren. Marktpartijen krijgen hierdoor meer zekerheid om te investeren in deze gebieden.

De gezamenlijk overheden starten in de regio Rotterdam een MIRT verkenning naar een extra oeververbinding om de A16 te ontlasten samen met hoogwaardige verbindingen voor het openbaar vervoer, een nieuw station Stadionpark en maatregelen voor een betere doorstroming op de Algeracorridor.

Bij het verbeteren van de bereikbaarheid van het CID en de Binckhorst gaat het onder andere om de realisatie van een vrije busbaan op de Binckhorstlaan, betere doorstroming van het openbaar vervoer naar de Binckhorst, betere fietsstallingen en voorzieningen op drie Haagse stations en station Voorburg. Ook wordt er geïnvesteerd in fietsverbindingen, zoals de Velostrada langs het spoor in Leidschendam en Rijswijk. Ook wordt er gekeken naar smart mobility oplossingen zoals deelvervoer, een pilot met automatisch vervoer en het aantrekkelijker maken van het gebied voor voetgangers. In de verkenning werken het Rijk en de regiopartijen toe naar een beslissing over een mogelijke nieuwe railverbinding die de Binckhorst, Scheveningen en Delft met elkaar verbindt en zorgt dat station Voorburg weer wordt aangesloten op het tramnetwerk.

Meer informatie bijgevoegd:

Kamerbrief en (bijlage 1) de afsprakenlijst
MIRT-verkenning extra Oeververbinding regio Rotterdam
Verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst