Experimenteren met autonoom varen

19 maart 2019

Met het luiden van een traditionele scheepsbel openden  Rik Janssen (Provincie Zuid-Holland) Theun Baller (TU Delft) en  Martina Huijsmans (Wethouder Delft en bestuurder Metropoolregio Rotterdam Den Haag) maandag 18 maart het Researchlab Autonomous Shipping (RAS) in Delft. Dit nieuwe researchlab is een proeftuin voor experimenten met autonoom varen en is een ontmoetingsplek voor alle partijen die bij de ontwikkeling van autonoom varen betrokken zijn.

De technische ontwikkelingen in de scheepvaart noemen we Smart Shipping. Hieronder wordt onder meer de vergaande automatisering van het varen op zee en op binnenwateren verstaan. Smart Shipping kan bijdragen aan een effectiever gebruik van de infrastructuur, een hogere veiligheid, een vermindering van brandstofverbruik en emissies en een grotere inzetbaarheid van schepen en verlaging van kosten.  
 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is  een van de partners van het Researchlab Autonomous Shipping (RAS). MRDH is ook partner in het Researchlab Automated Driving. Binnen de regio zijn er nl. volop kansen om de regio te ontwikkelen tot een slimme digitale economie, waarin zowel op het water als over de weg automatisch en autonoom vervoer een belangrijke rol spelen.  

De doelstellingen van het RAS sluiten aan bij de doelen van de metropoolregio. Het draagt bij aan de ontwikkeling van duurzame en efficiënte logistiek over water [in plaats van over de weg] en daarmee aan het verbeteren van de bereikbaarheid en een betrouwbaar wegennet. Ook biedt het RAS economische kansen. Onderzoeksvragen worden gekoppeld aan fieldlabs in de regio. Maritieme bedrijven uit de regio kunnen toegang krijgen tot de wetenschap. Gemeenten komen via het lab in contact  met nieuwe bedrijven, technologie en innovaties; een innovatieve maritieme sector trekt nieuwe bedrijvigheid aan.