Experiment weginspecteur met BOA-status van start

Naar overzicht
3 februari 2015
Weginspecteurs met BOA status

Acht weginspecteurs van Rijkswaterstaat hebben maandag 2 februari de status van Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gekregen. Het betreft een experiment van Rijkswaterstaat in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en De Verkeersonderneming. Doel is de doorstroming en veiligheid op de snelwegen rond Rotterdam te verbeteren. 
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Met deze pilot geven we een impuls aan de veiligheid van hulpdiensten, wegwerkers en weginspecteurs en aan de veiligheid van de weggebruiker”.

De heer Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat, gaf vanmorgen in Ridderkerk het startsein voor het experiment. Hij overhandigde de acht speciaal opgeleide weginspecteurs de bij de BOA-status behorende legitimatie.
De weginspecteurs krijgen de BOA-status voor twee overtredingen, waarvan bekend is dat die vaak voorkomen en een nadelige invloed hebben op de veiligheid en de doorstroming. Het gaat om het negeren van rode kruisen boven de weg en het ten onrechte parkeren op de vluchtstrook. De BOA-status betekent dat weginspecteurs proces-verbaal kunnen opmaken tegen weggebruikers die die overtredingen begaan.
Het experiment vindt plaats op de ruit van Rotterdam (A4, A13, A15, A16, A20 en A38). Ook de politie zet meer in op handhaving van weggebruikers die rode kruisen negeren.

Het beveiligen van een incident blijft de primaire taak van de weginspecteurs met BOA-status. Weginspecteurs zijn na een incident (bijvoorbeeld ongeval) snel ter plaatste om een incident te beveiligen. Ze zetten de weg af met hun gele pick-up en laten via de verkeerscentrale een rood kruis plaatsen. Zo kunnen hulpverleners en bergers veilig hun werk doen. In 2014 zijn er 21 voertuigen van weginspecteurs die een incident beveiligden, aangereden.

Beter Benutten
Het experiment met de weginspecteurs met BOA-status valt onder het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie van dit programma in de regio Rotterdam. Het is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. Doel is het bereikbaar maken en houden van Rotterdam (haven, stad en regio) door slim gebruik van de huidige wegen.