Evaluatie regionale samenwerking

Naar overzicht
28 september 2017

In 2015 hebben 23 gemeenten die samen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vormen, hun krachten gebundeld. Met als enige doel: in het belang van onze inwoners onze Europese topregio versterken. We zijn dus net op weg. Niettemin hebben we er bewust voor gekozen deze regionale samenwerking al na twee jaar te evalueren.

Uit het rapport blijkt dat de samenwerking groot draagvlak heeft. Alle betrokken gemeenten hebben de afgelopen twee jaar een stevige basis gelegd voor versterking van de economische positie van onze regio. Maar we zijn er nog niet. Het rapport bevat waardevolle aanbevelingen voor zowel de MRDH-organisatie als de gemeenten om de samenwerking verder te stroomlijnen. Het bestuur van de MRDH ziet ernaar uit samen met de 23 gemeenten de aanbevelingen te bespreken en te komen tot een gezamenlijke aanpak. Vanuit ons gemeenschappelijk belang willen we werken een toekomstbestendige samenwerking die het economisch vestigingsklimaat versterkt, de bereikbaarheid van de regio verbetert en meer banen creëert.

De aanbevelingen uit deze evaluatie zijn vandaag naar de gemeenten gestuurd die hierop kunnen reageren (zienswijzeprocedure).
Het rapport met aanbevelingen en de brief aan de gemeenten vindt u hier.