Eindrapport MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag gereed

Naar overzicht
7 september 2017

Op 3 juli heeft de Stuurgroep met opdrachtgevers van het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag de richtinggevende conclusies uit de eindrapportage van dit onderzoek onderschreven.

De bestuurlijke Stuurgroep bestaat uit Pex Langenberg (MRDH, Rotterdam), Ruth Clabbers (Ministerie IenM), Tom de Bruijn (Den Haag), Floor Vermeulen (Provincie Zuid Holland).

De eindrapportage geeft belangrijke adviezen om door een beter bereikbaarheid een economisch sterke metropolitane regio met een hoogwaardige leefkwaliteit en kansen voor alle inwoners te realiseren. Het achterliggende doel daarbij is een optimaal vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven, als impuls voor versterking van de agglomeratiekracht.

Lees verder op www.mirt-rotterdamdenhaag.nl