Eerste ronde aanvragen Innovatieprogramma AgriTech van start

12 april 2021

Ondernemingen uit de tuinbouw kunnen samen met technologieleveranciers tot 21 juni 2021 subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject in het kader van het Innovatieprogramma AgriTech. Hiermee is de eerste aanvragenronde voor de geldvouchers geopend. Het Innovatieprogramma AgriTech is opgezet door de MRDH, InnovationQuarter, TNO en Greenport West-Holland. Met de vouchers kunnen bedrijven de uren of materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest voor een nieuwe innovatie bekostigen. Zo wil het programma de tuinbouw stimuleren toepassingen door te ontwikkelen tot toekomstbestendige verdienmodellen.

Innovatie in de tuinbouwsector

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie is van cruciaal belang om die positie te behouden en uit te breiden. We zien veel nieuwe technologieën ontwikkeld worden; maar grootschalige toepassing en nieuwe verdienmodellen blijven uit. Dit heeft enerzijds te maken met de hoge kosten en risico’s die validatie van nieuwe producten en technieken en de opschaling ervan met zich meebrengen. Anderzijds zien de partners terughoudendheid in het delen van ‘groene kennis’. Om baanbrekende innovatie te stimuleren, zul je technologische (‘grijze kennis’) moeten combineren met kennis van de tuinbouw. Het programma AgriTech wil deze twee barrières doorbreken door in te zetten op (cross-sectorale) samenwerking, kennisdeling en (financiële) ondersteuning.

Vouchers

Tuinbouwbedrijven en een technologiebedrijf kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen. De toekenning gebeurt op basis van cofinanciering. De eerste aanvragenronde loopt tot 21 juni 2021. Aanvragen kan via de projectwebsite.