Eerste Kamer akkoord met opheffing WGR-plusregio’s

Naar overzicht
17 december 2014
Eerste kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de opheffing van de zogenaamde Plusregio’s in ons land. Daarmee worden het huidige Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam beëindigd. Tevens treedt de Gemeenschappelijke Regeling in werking waarmee 24 gemeenten hebben besloten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te vormen. De nieuwe organisatie gaat per 1 januari 2015 van start. Nog deze maand heeft de eerste vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio.

De 24 gemeenten gaan als Metropoolregio Rotterdam Den Haag samenwerken om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De Metropoolregio gaat als regionale Vervoersautoriteit werken aan één samenhangend vervoerssysteem voor het hele gebied. De Metropoolregio krijgt de bevoegdheid om concessies te verlenen aan openbaar vervoerbedrijven. Hiervoor krijgt de Metropoolregio geld van de Rijksoverheid.