Eerste aanvragen Innovatieprogramma ZorgTech binnen

01 mei 2020

Enkele weken na de officiële opening zijn de eerste aanvragen voor een voucher bij het innovatieprogramma ZorgTech ingediend. Zorgorganisaties, technologiebedrijven en labs zochten elkaar op en dienden samen als projectconsortia hun ideeën voor technologische oplossingen voor de gezondheidszorg in. Het aantal indieningen en de kwaliteit ervan gaan de verwachtingen van het programmamanagement ver te boven. Het enthousiasme en de belangstelling zijn groot, zelfs nu tijdens de huidige corona-ontwikkelingen.

Dertien aanvragen

Inmiddels hebben dertien projectconsortia officieel ingediend. Daarnaast is het programmateam ZorgTech de afgelopen weken overladen met reacties en worden er komende periode nog meerdere indieningen verwacht. Op dit moment is het beoordelingsproces van de eerste indieningscyclus in volle gang. Twee consortia scoorden op alle beoordelingscriteria het volle aantal punten. De kwaliteit van de indieningen is hoog. 

Samenwerking

Het innovatieprogramma ZorgTech zet in op meer samenwerking tussen bedrijven, zorginstellingen en field-, living- of innovatielabs. Met netwerkbijeenkomsten rondom sectorbrede thema’s zoals cybersecurity, stelt het innovatieprogramma bedrijven, zorgorganisaties en field-, living- of innovatielabs in staat kennis op te doen en uit te wisselen. Ook brengt het programma het zorgtechnologische ecosysteem in Zuid-Holland in kaart met als doel partijen aan elkaar te koppelen. 

Aanvragen vouchers tot en met maart 2021

Partners van het programma zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta. Ook een voucher aanvragen? Ga naar de speciale projectwebsite.

Benieuwd waar de eerste inzendingen op inzetten? Lees het hele artikel