Drie vragen aan... Gerard Boot directeur HTM/Haagse Shuttle

11 juni 2019

Den Haag heeft sinds een paar weken een zelfrijdende minibus: De HagaShuttle.  Een mijlpaal in de ontwikkeling van automatisch vervoer in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Aanvullend op het openbaar vervoer kunnen bezoekers en patiënten van het HagaZiekenhuis hiermee gratis de laatste paar honderd meter afleggen van de ov-halte Leyweg naar de ingang van het ziekenhuis. Naar aanleiding hiervan stelden we drie vragen aan Gerard Boot, financieel directeur van HTM en mededirecteur van Haagse Shuttle:
Waarom doet HTM mee aan deze pilot met automatisch vervoer?

HTM werkt graag mee aan deze pilot omdat wij de Haga Shuttle zien als een van de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan bereikbaar en duurzaam Den Haag. We stimuleren mensen immers om met het openbaar vervoer te komen in combinatie met de Haga Shuttle omdat het ziekenhuis daarmee heel goed bereikbaar is.

Welke kansen ziet u voor automatisch openbaar vervoer?

Automatisch  vervoer biedt voor het openbaar vervoer nieuwe  mogelijkheden. Niet ter vervanging van bus of tram, maar juist in aanvulling daarop. Neem nu de Haga Shuttle waarmee patiënten en bezoekers straks comfortabel vervoer tussen de ov-halte en de hoofdingang hebben. Het is een goed voorbeeld hoe nieuwe OV-concepten ook het laatste deel van de reis (van halte naar eindbestemming) kunnen vergemakkelijken.

Welke mogelijke bedreigingen/obstakels ziet u en hoe zou u die willen oplossen?

Ik ben iemand die denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden of obstakels. Natuurlijk is het op de weg krijgen van een onbemand voertuig, samen met andere weggebruikers een ingewikkelde klus, waar veel betrokken instanties aan mee werken. Het is ook een leertraject voor Haagse Shuttle als verantwoordelijke voor het vervoer en de shuttle zelf. HTM heeft er erg veel zin in om samen met haar partners de komende jaren vooral meer kennis  en ervaringen op te doen met de Haga Shuttle. Wij hopen daarmee ook andere opdrachtgevers in de regio te kunnen interesseren in deze nieuwe vorm van vervoer.

De zelfrijdende elektrische minibus rijdt voorlopig vier jaar. De Haagse Shuttle B.V., een  samenwerkingsverband van HTM met RebelGroup en The Future Mobility Network, gebruikt de opgedane ervaring voor het verder ontwikkelen en realiseren van ‘last mile’ oplossingen met zelfrijdende minibussen in de zuidelijke Randstad. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag geeft € 656.000 subsidie voor dit project vanuit het programma Automatisch Vervoer Last Mile.