Doelen voor verbetering verkeersveiligheid

17 december 2020

De 23 gemeenten werken samen aan het verbeteren van de Verkeersveiligheid. Wat er moet verbeteren en wie het grootste risico loopt in het verkeer dat is eerder al vastgesteld in de Analyse Verkeersveiligheid MRDH. Maar waar willen de gemeenten staan over vijf jaar? Die specifieke doelen, ook wel streefwaarden genoemd zijn in december 2020 vastgesteld. 

Doelen

In juli 2020 is de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid MRDH vastgesteld. Samen met een nieuwe subsidiepot van de MRDH en het Rijk geeft dit de punten aan waar de gemeenten aan de slag gaan met verkeersveiligheidsverbeteringen. De algemene ambitie vanuit het Rijk is nul verkeersslachtoffers in 2050, dit sluit aan bij regionale aanpak Maak een punt van nul. De 23 wethouders Verkeer hebben gevraagd om meer specifiekere doelen voor 2025, vertaald in risico-indicatoren. Een risico-indicator is een hulpmiddel om het veiligheidsniveau van specifieke onderdelen van het verkeerssysteem te inventariseren en te monitoren. 

Dashboard

Afgelopen periode is gebruikt om een dashboard te ontwikkelen dat per gemeente, en voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag als geheel, een score aangeeft per risico-indicator. Vervolgens is per indicator door elke gemeente ook een streefwaarde benoemd die in 2025 gerealiseerd zou moeten zijn in de betreffende gemeente. Het gemiddelde hiervan is de MRDH streefwaarde per indicator.

Schoolzones

Zo is 62 procent van de basisschoolomgevingen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag nu als schoolzone ingericht. In 2025 streven de gemeenten naar 77 procent. De vastgestelde streefwaarden en risico-indicatoren zijn vastgesteld in een infographic.