Digitaal platform Duurzame Mobiliteit online

08 juni 2021

De meest recente effecten van de maatregelen die de 23 gemeenten en de MRDH-organisatie nemen om CO₂ in het verkeer te reduceren zijn deze week gepresenteerd. De effecten en goede voorbeelden zijn terug te vinden op een platform dat deze week online is gegaan.

Dynamisch

Het platform stelt de metropoolregio in staat op een dynamische manier, periodiek te communiceren over de voortgang van het programma en de behaalde resultaten. Maar het is ook ingericht om proactief kennis over te brengen en informatie te delen met haar stakeholders, partners en andere regio’s. 

Uitwerking kansen

Duurzame mobiliteit is een integraal onderdeel van veel maatschappelijke thema’s zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid en de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken. Daarbij biedt duurzame mobiliteit ook oplossingen voor andere problematiek zoals stedelijke verdichting en de daarmee steeds beperktere ruimte die we hebben voor inpassing van mobiliteit. Het programma gebruikt het kennisplatform om te laten zien welke kansen er liggen en hoe we als regio invulling geven aan deze kansen. Deelmobiliteit is daar een van, maar ook de verduurzaming van logistiek of werkgebonden mobiliteit hebben veel potentie. Kansen die de transitie naar duurzame mobiliteit kunnen versnellen als we regionaal samenwerken. 

Goede voorbeelden

De effecten van de circa 30 maatregelen die gemeenten en de MRDH nemen om CO₂ te reduceren worden periodiek geüpdatet. Het kan zijn dat meer gemeenten een maatregel gaan uitvoeren of dat er op termijn meer maatregelen bijkomen of worden aangescherpt. Daarnaast zijn er op het platform goede voorbeelden uit de 23 gemeenten op het gebied van duurzame mobiliteit te vinden.