Den Haag heeft zelfrijdende minibus

27 mei 2019

In Den Haag rijdt een zelfrijdende minibus: de HagaShuttle, tussen de OV-halte Leyenburg en de hoofdingang van het HagaZiekenhuis. Wethouder Mobiliteit en bestuurder van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Robert van Asten gaf op 27 mei 2019 het startsein. 

De Hagashuttle is het eerste project in de regio dat een subsidie ontvangt uit het MRDH-programma Automatisch Vervoer Last Mile. Met dit programma stimuleert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de ontwikkeling van automatisch vervoer op de last mile (AVLM). Het programma verbindt initiatieven van MRDH-gemeenten op het gebied van AVLM en zoekt (co)financiering om deze initiatieven verder te brengen. De Haga shuttle is 1 van de 8 locaties uit dit programma en hiervoor is 50% subsidie verleend (600.000 euro) vanuit MRDH.  De ontwikkeling van automatisch vervoer op de last mile kan in de regio bijdragen aan een betere bereikbaarheid, het leveren van een betere OV-dienst, een intensiever gebruik van het bestaande OV en aan een kostenbesparing binnen het openbaar vervoer. 

Directeur Haagse Shuttle BV, Remco Derksen noemt de komst van de HagaShuttle nu al een succes: “Het testen van de techniek in een korte pilot is voor ons niet bepalend voor het succes. Wij willen denken en doen vanuit de praktijk met een langjarige operatie. Dit private initiatief is dankzij een goede samenwerking met betrokken partijen als HagaZiekenhuis, gemeente Den Haag, RDW en dankzij de subsidie van MRDH uit het programma automatisch vervoer op de last mile (AVLM) gerealiseerd.”

In de HagaShuttle is plaats voor 8 passagiers, waaronder 1 Haga steward. De minibus is ook te gebruiken voor mensen met een rolstoel. De HagaShuttle wordt eerst uitgebreid getest. In deze testfase worden ook passagiers meegenomen.  Dit zal niet volgens een vaste dienstregeling zijn.  

Naar verwachting gaat de HagaShuttle in de zomer van 2019 regelmatig rijden.Met de komst van de HagaShuttle kunnen bezoekers en patiënten van het HagaZiekenhuis gratis de laatste paar honderd meter afleggen van de OV-halte Leyenburg naar de hoofdingang. Openbaar vervoerder HTM, Rebel en The Future Mobility Network werken daarvoor samen in de Haagse Shuttle BV.  Zij gebruiken de ervaring met de HagaShuttle voor het verder ontwikkelen en realiseren van ‘last mile’ oplossingen met zelfrijdende minibussen in de Haagse regio en Nederland. De HagaShuttle rijdt voorlopig vier jaar. Het is een mooie stimulans om met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis te komen dat daarmee goed bereikbaar is.

Op een paar plekken in ons land rijden al zelfrijdende elektrische minibussen. Echter niet in een drukbevolkte grote stad zoals Den Haag. Voor de HagaShuttle is toestemming verleend door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De RDW neemt het besluit over een ontheffing na advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) die onafhankelijk advies geeft op diverse onderdelen waaronder verkeersveiligheid, het besluit van de wegbeheerder gemeente Den Haag en een uitgebreide veiligheidsanalyse en grondige testen.

Voor de veiligheid rijdt er altijd een steward mee die zo nodig kan ingrijpen en de minibus stil kan zetten en direct extra ondersteuning kan inroepen. HTM verzorgt de exploitatie, inclusief het technische onderhoud en gaat de bewegingen van de minibus monitoren met hulp van fabrikant Navya. De minibus scant zelf voortdurend de omgeving en rijdt volledig zelfstandig met een veilige snelheid van maximaal 15 kilometer per uur. De betrokken partijen gaan de ervaringen van reizigers gebruiken voor de verdere ontwikkeling van dit soort vervoersoplossingen.

In het Innovatienetwerk automatisch vervoer last mile van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken gemeenten samen aan de ontwikkeling van automatisch vervoer.