Coronacrisis raakt openbaar vervoer in de metropoolregio hard

03 maart 2021

Marc Rosier, portefeuillehouder OV-ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is er duidelijk over: “Als het Rijk het OV niet voor langere tijd financieel stevig tegemoet komt, zijn pijnlijke ingrepen in het openbaar vervoer onontkoombaar. Het OV vervult een vitale rol in de samenleving, tijdens de crisis en zeker daarna. Koste wat het kost moeten we voorkomen dat deze vitale rol - Nederland in beweging houden is de opdracht van het Rijk - onder druk komt te staan, daarvoor is extra Rijkssteun bittere noodzaak. De wethouders in de metropoolregio roepen het kabinet daar dan ook nadrukkelijk toe op.”

Reiziger centraal: impact onvermijdelijk én onbegrijpelijk tegelijkertijd

Vanwege corona en de maatregelen om het virus te beteugelen zijn het aantal reizigers en daarmee de inkomsten van de vervoerders drastisch teruggelopen. Dit leidt tot forse verliezen bij de vervoersbedrijven in onze regio, oplopend in het slechtste scenario tot bijna 1,2 miljard euro voor de komende jaren. “We hebben, als het Rijk haar verantwoordelijkheid nu niet neemt, geen keuze en zullen maatregelen moeten nemen die ook de reiziger hard raken. Bus, tram of metro gaan dan minder vaak rijden, er komt minder toezicht in de tram of metro. Zelfs een duurder kaartje kunnen we dan niet uitsluiten: het tekort is te groot om zonder stevige pijn op te lossen. Onbegrijpelijke maatregelen gezien onze bereikbaarheidsopgave.”

Trots op het openbaar vervoer

“De MRDH en haar 23 gemeenten zijn trots op het OV dat wij samen met onze vervoerbedrijven aanbieden aan onze inwoners. Voor het uitbreken van de pandemie kozen steeds meer reizigers voor het OV en kreeg het OV hoge rapportcijfers van die reizigers. Tijdens de pandemie hebben de vele medewerkers van de OV-bedrijven op het verzoek van het Rijk, dat de sector als ‘vitaal’ bestempelde, Nederland tijdens de lockdown en avondklok in beweging gehouden. Dat waarderen we zeer. Omdat de onzekerheid over verdere financiële ondersteuning van het Rijk blijft voortduren, ziet de MRDH zich nu genoodzaakt om samen met de vervoerders in de regio zich voor te bereiden op zwaar weer”, verwoordt Marc Rosier, portefeuillehouder OV-ontwikkeling bij de MRDH.

“Wanneer het Rijk de financiële hulp aan de OV-sector van de afgelopen maanden niet voor een langere periode doorzet, zullen aanvullende en ingrijpende bezuinigen noodzakelijk zijn. Bezuinigingen die nóg verder gaan dan de voorstellen die we nu met de 23 gemeenten bespreken. Juist in de tijd dat onze wereld zich eindelijk weer heropent, is verder ingrijpen dan onvermijdelijk, hoe onbegrijpelijk en onwenselijk dat ook is, vervolgt Rosier. Het herstel van de sector - die een grote bijdrage levert aan een Nederland in beweging, aan duurzame mobiliteit, aan leefkwaliteit, aan inclusiviteit en aan economische groei - zal in de knop gebroken worden. Wat je nu afbreekt moet je later opbouwen. Dit leidt tot een trager herstel van het OV-gebruik en veel hogere publieke kosten op de middellange termijn. Een totaal absurd, maar reëel scenario.”

Investeren in OV nodig voor gezonde toekomst regio

Rosier stelt: “Ons vertrouwen in de toekomst van het regionale OV is onveranderd groot, net als de opgaven naar de toekomst. Daarom houdt de MRDH tot 2030 nadrukkelijk geld beschikbaar voor innovaties en investeringen. Het OV is hét vervoer van de toekomst voor onze snelgroeiende regio. De komende jaren verwelkomt onze regio 400.000 nieuwe inwoners, staan we voor duurzame mobiliteit in leefbare binnensteden voor iedereen, voor alle doelgroepen. Die ambitie houden we goed voor ogen en daarom roepen we het Rijk op: neem ook verantwoordelijkheid. Wij pakken ons deel, vervoerders pakken hun deel, maar we kunnen het simpelweg niet samen oplossen. Maar steeds met het doel voor ogen: de regio in beweging houden. De reiziger verdient goed openbaar vervoer. Gisteren, vandaag én morgen!”

Besluitvorming

Op 24 maart 2021 besluit de bestuurscommissie vervoersautoriteit, de 23 wethouders Mobiliteit van de gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag, over het Transitieprogramma waarin alle mogelijke maatregelen zijn benoemd, maatregelen die op korte termijn, acuut genomen moeten worden en maatregelen die mogelijk later onvermijdelijk zijn. Uitvoering van maatregelen is afhankelijk van de financiële situatie, van reizigersherstel en Rijkssteun, en kan per vervoerder verschillen.